Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pózn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 892) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 27 listopada 2023 roku, wywieszony został wykaz ZZN/WYK/0016/2023 dotyczący nieruchomości z zasobu Spółki przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres od 1 grudnia 2023 roku do  dnia 31 marca 2024 roku.

 

LP

Nieruchomość

I

Baranów, działka ewidencyjna: 705/20 o powierzchni  1103 m2 zabudowana budynkiem jednorodzinnym o powierzchni 57,43 m2 oraz garażem objęte KW PL1Z/00053625/5.

 

Polub nas na Facebook