Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 892 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 21 grudnia 2023 roku, wywieszony został wykaz ZZN/WYK/0019/2023 dotyczący nieruchomości z Zasobu Spółki przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku, nie dłużej niż do 30 listopada 2024 roku.

Nr

Nieruchomość

I

0021 Wyczółki oraz 0015 Nowa Pułapina. Działki oznaczone są za pomocą numerów ewidencyjnych oraz objęte są księgami wieczystymi: część dz. nr 3 (PL1Z/00017344/7); 17 (PL1Z/00012702/0); 197/1 (PL1Z/00025035/7); 88/1 (PL1Z/00081448/5); 88/2 (PL1Z/00081447/8). Nieruchomość nr I przeznaczona do dzierżawy ma łączną powierzchnię 3,8200 ha.

II

0016 Osiny. Działki oznaczone są za pomocą numerów ewidencyjnych oraz objęte są księgami wieczystymi: 41, 95, 96, 138, 141, 360/5, 470, 475, 476/1 i 477/1 (PL1Z/00033908/7);  283, 285/1, 312/3, 424, 425/1, 430, 431/1, 563/3 i 564 (PL1Z/00008649/9); 421/1 i 423/1 (PL1Z/00070762/2);, 426/1 i 427/2 (PL1Z/00034956/5);, 512/1 i 513/1 (PL1Z/00019875/2); 526/6, 532/1, 570/11, 389/3, 526/3, 527/3, 570/6 i 527/1 (PL1Z/00055484/8); 574 (PL1Z/00053862/8); 397 (PL1Z/00087080/9); 261, 259 i 420 (PL1Z/00070762/2). Nieruchomość nr II przeznaczona do dzierżawy ma łączną powierzchnię 26,0125 ha.

III

0005 Buszyce oraz 0007 Drybus.  Działki oznaczone są za pomocą numerów ewidencyjnych oraz objęte są księgami wieczystymi: 121, 122, 131, 132 i 134 (PL1Z/00017086/0); część dz. nr 155/1, 157/1 i 159/1 (PL1Z/00003215/3); 318/1 i 323/1 (PL1Z/00052645/4); 328/1 (PL1Z/00021943/7); 331, 332/1 i 361/1 (PL1Z/00063968/4); 431, 432, 433 i 435/1 (PL1Z/00042033/8). Nieruchomość nr III przeznaczona do dzierżawy ma łączną powierzchnię 10,8300 ha.

IV

0023 Oryszew Osada, 0022 Nowy Oryszew oraz 0021 Nowy Drzewicz.  Działki oznaczone są za pomocą numerów ewidencyjnych oraz objęte są księgami wieczystymi: 198 (PL1Z/00078700/6); 199 (PL1Z/00012850/2); część dz. nr 251/1 (PL1Z/00004460/2), 251/4 (PL1Z/00049085/6); 127 (PL1Z/00069774/9); 70 i 84/2 (PL1Z/00087074/4). Nieruchomość nr IV przeznaczona do dzierżawy ma łączną powierzchnię 6,0951 ha.

V

0020 Strumiany Dolne oraz 0023 Strumiany Górne. Działki oznaczone są za pomocą numerów ewidencyjnych oraz objęte są księgami wieczystymi: 10, 93, 125, 221, 518, część dz. nr 523 i 527/1 (PL1Z/00017626/8); część dz. nr 165 PL1Z/00014120/0; dla dz. 549 nie jest prowadzona KW; 248/1 (PL1Z/00062638/5); część dz. nr 139 (PL1O/00035754/8); 204 (PL1O/00049561/9); dla dz. 207 nie jest prowadzona KW; 125 (PL1Z/00011971/9). Nieruchomość nr V przeznaczona do dzierżawy ma łączną powierzchnię 7,8573 ha.

VI

0001 Baranów oraz 0018 Stanisławów. Działki oznaczone są za pomocą numerów ewidencyjnych oraz objęte są księgami wieczystymi: 128 i 222 (PL1Z/00063452/4); 638/1 (PL1Z/00028040/6); 238/1, 239/1  240/5 (PL1Z/00066597/3). Nieruchomość nr VI przeznaczona do dzierżawy ma łączną powierzchnię  2,7092 ha.

VII

0016 Osiny. Działki oznaczone są za pomocą numerów ewidencyjnych oraz objęte są księgami wieczystymi: 127, 264/1, 265, 454, 455/1, 456/1, 543/1 i 69 (PL1Z/00030637/5); 393 i 395/1 (PL1Z/00030636/8). Nieruchomość nr VII przeznaczona do dzierżawy ma łączną powierzchnię 6,9900 ha.

 

Polub nas na Facebook