Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 892 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 21 grudnia 2023 roku, wywieszony został wykaz ZZN/WYK/0020/2023 dotyczący nieruchomości z Zasobu Spółki przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 roku.

Nr

Nieruchomość

I

Obręb 0013 Reguły. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 616/15 i ma powierzchnię 13,1009 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1P/00131990/0.

II

Obręb 0017 Parzniew. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 90/45 i ma powierzchnię 4.4733 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1P/00149066/3.

 

Polub nas na Facebook