Podkowa Leśna zajęła II miejsce w tegorocznej edycji konkursu Innowacyjny Samorząd 2021. W konkursie tym wyróżnienie uzyskała Powiat pruszkowski i gmina Brwinów. Które projekty zyskały uznanie jurorów?

Tegoroczna edycja konkursu była szczególna, ponieważ w całości odbywała się już podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Od kilkunastu miesięcy ciężar walki z COVID-19 spoczywa nie tylko na administracji rządowej, ale też i na samorządach. Był to dla wielu z nich czas ciężkiej próby, ale i okazja do wykazania się kreatywnością i wykorzystania dramatycznych okoliczności zewnętrznych do wprowadzenia różnego rodzaju innowacyjnych usprawnień technologicznych, procesowych, społecznych, komunalnych, edukacyjnych, dotyczących instrumentów i usług wsparcia oraz w wielu innych obszarach.

W tym roku 226 samorządów z całego kraju zgłosiło do konkursu 396 projektów. Przeznane zostało 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach konkursowych. Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

II miejsce w kategorii gmin miejskich zajęła Podkowa Leśna za projekt „Mała retencja w Podkowie Leśnej – zatrzymujemy wodę opadową”. Przyjęte rozwiązania małej retencji stosowane w mieście sprzyjają zatrzymywaniu wody opadowej i wód roztopowych, co wspomaga walkę z negatywnymi następstwami zmian klimatu. Dzięki systemowi drenaży i studzienek chłonnych w obszarze drogowym, woda trafia do podziemnych zbiorników oraz skrzynek rozsączających i filtrujących i pozostaje w miejscu opadu.

W kategorii powiaty wyróżnienie zdobył Powiat pruszkowski za projekt „Rozwój elektronicznej administracji w Powiecie Pruszkowskim”, którego podstawowym celem jest budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) pruszkowski.e-mapa.net, integrującego zasoby informacji przestrzennej na wspólnej platformie, służącej do ich udostępniania i realizacji procedur administracyjnych w postaci usług sieciowych. Zaletą projektu jest stały dostęp do danych i materiałów, stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny poprzez usługi sieciowe, umożliwienie realizacji wniosków drogą elektroniczną wraz z obsługą płatności internetowych. Publikowane dane przestrzenne są wykorzystywane przez inne systemy i rejestry publiczne zgodnie z zasadą interoperacyjności. Korzystanie z portalu zwiększa także bezpieczeństwo podejmowanych działań przy planowaniu inwestycji, a opublikowane dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonym rozwoju regionu.

W kategorii gmin miejsko-wiejskich wyróżnienie zdobyła gmina Brwinów, która zgłosiła do konkursu cztery projekty: zielone przystanki, pielęgnację drzew, program wymiany pieców oraz innowacyjne oświetlenie ulic i wiat przystankowych, z których został wyróżniony ostatni projekt. Oświetlenie hybrydowe, które działa bez tradycyjnego zasilania sieciowego, zostało zastosowane na wybranym terenie Żółwina i Krosny oraz przy SP nr 1 w Brwinowie. Z kolei w wiatach przystankowych w Biskupicach wykorzystano panele fotowoltaiczne. Nowoczesne oświetlenie hybrydowe opiera swoje działanie na energii słonecznej i energii wiatru, co jest bezpieczne i przyjazne dla środowiska. 

- Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Innowacyjny samorząd, to samorząd otwarty na różnego rodzaju pomysły i na dialog. To samorząd, który potrafi na nieoczywiste sprawy spojrzeć w taki sposób, by stworzyć dodatkową wartość. – powiedział Robert Perkowski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. operacyjnych podczas gali wręczania nagród. Redakcja O! dołącza się do gratulacji!

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: