Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 892 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 29 grudnia 2023 roku, wywieszony został wykaz ZZN/WYK/0021/2023 dotyczący nieruchomości z Zasobu Spółki przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres od 29 grudnia 2023 roku do 31 maja 2024 roku.


 

 

Nieruchomość

 

0022 Skrzelew. Działka oznaczona jest za pomocą numeru ewidencyjnego oraz objęta jest księgą wieczystą: część dz. nr 87/2 (PL1O/00011428/0). Nieruchomość przeznaczona do najmu ma łączną powierzchnię 0,3000 ha.

 

Polub nas na Facebook