Wczoraj Centralny Port Komunikacyjny otworzył oferty w przetargu na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla węzła kolejowego, w którym zbiegać się będą nowe linie kolejowe – linia KDP między Warszawą a Łodzią oraz przedłużenie CMK z południa na północ – wraz ze wszystkimi łącznicami. O zamówienie ubiegają się trzy podmioty. Jedna oferta zmieściła się w budżecie.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu linii kolejowych objętych projektem w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. Wykonawca ma przygotować również mapy do celów projektowych oraz studium geologicznego na potrzeby opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla wariantu inwestorskiego.

Projekt obejmuje szereg odcinków linii kolejowych, przeznaczonych do prowadzenia pasażerskiego ruchu dalekobieżnego i ekspresowego regionalnego. W skład projektu wchodzą odcinek linii kolejowej nr 85 w obszarze pomiędzy rejonem Tłustego a rejonem Wiskitek, odcinek linii kolejowej nr 5 pomiędzy stacją Korytów (linia nr 4) a punktem przecięcia z linią nr 3 w rejonie Sochaczewa i Teresina-Niepokalanowa (wraz z zestawem łącznic pomiędzy liniami nr 3 i 5), a także łącznice pomiędzy linią nr 5 a linią nr 1 w rejonie punktu ich przecięcia oraz łącznice pomiędzy liniami nr 5 i 85.

Do tego dochodzą odcinki linii kolejowych przeznaczonych do prowadzenia pasażerskiego ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Chodzi przede wszystkim o odcinki linii kolejowych, zapewniające połączenie pomiędzy linią nr 3 (styk pomiędzy Błoniem a Sochaczewem) a linią nr 1, lub ewentualnie przedłużeniem linii nr 447 (styk pomiędzy Żyrardowem a Grodziskiem Maz.), wraz z łącznicami w konfiguracji zależnej od wariantu. Więcej o założeniach pisaliśmy tutaj.

Wczoraj, 23 marca br., minął termin składania ofert. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 27,26 mln zł netto (33,53 mln zł brutto). O wyborze zdecydują cena (50%) oraz doświadczenie personelu (50%). W wyznaczonym terminiewpłynęły następujące oferty:

  • Konsorcjum Egis Poland, Egis Rail, Jaf-Geotechnika za kwotę 19,90 mln zł netto (24,48 mln zł).
  • Konsorcjum Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański, IDOM -Inżynieria, Architektura i Doradztwo za 32,97 mln zł netto (40,56 mln zł brutto).
  • Firmy Voessling Polska za kwotę 35,77 mln zł netto (44,00 mln zł brutto).

Na realizację projektu przeznaczono 714 dni od daty podpisania umowy

Polub nas na Facebook