Ogłoszenie

Informacja spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pózn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 892) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 142 B, na 5 piętrze oraz na stronie internetowej Spółki www.cpk.pl, w dniu 15 listopada 2023 roku, wywieszony został wykaz ZZN/WYK/0015/2023 dotyczący nieruchomości z zasobu Spółki przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres nie dłużej niż do  dnia 30 sierpnia 2024 roku.

L.p

Nieruchomość

I

Strumiany Górne, działki ewidencyjne: 188/1 i 345/3 objęte KW PL1Z/00062638/5. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy ma łączną powierzchnię 3,4300 ha.

 

Polub nas na Facebook