40 uczestników ruchu zapomniało o zasadach bezpieczeństwa na drodze

Wczoraj policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. Na drogach powiatu grodziskiego policjanci ujawnili 40 różnych niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu, które mogły spowodować poważne zagrożenia dla pieszych lub rowerzystów.

Ważnym elementem wczorajszej akcji było zarówno egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu drogowego do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy, jak i podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.

Grodziscy policjanci podczas działań na drogach powiatu sprawdzali jak kierujący samochodami, jak i sami rowerzyści i piesi przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Niestety w każdej z tych grup użytkowników dróg znalazły się osoby łamiące przepisy i narażające innych lub samego siebie na poważne niebezpieczeństwa na drodze. Łącznie funkcjonariusze ujawnili 40 różnych niebezpiecznych zachowań, które mogły doprowadzić do wypadku z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Najczęstszym błędem kierowców było przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych oraz zatrzymywanie lub parkowanie pojazdu w pobliżu przejścia, czy nieprawidłowe przejeżdżanie w takim miejscu. Wobec 17 kierowców policjanci zastosowali przewidziane prawem środki karne.

Również rowerzyści zapominali o odpowiednim zachowaniu na przejściach dla pieszych. Zasadą jest, że rowerzysta, chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych, ma obowiązek zejść z roweru – wówczas staje się pieszym. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł. Takie kary dotyczyły wczoraj 7 rowerzystów z naszego terenu.

Niestety sami piesi, chociaż są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, często nie pamiętają o zagrożeniach. Najczęściej popełnianym błędem przez nich wykroczeniem było przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Wśród 16 ukaranych wczoraj pieszych były także osoby, które wchodziły na jezdnię na czerwonym świetle. Jak pokazują policyjne statystyki, takie zachowanie bardzo często kończy się tragicznie.

Przypominamy, że od 26 marca 2018 roku Policja prowadzi także akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Patrz i słuchaj!”, skierowaną zarówno do pieszych, jak i kierujących. Obserwując zachowania pieszych bardzo często można zauważyć, że nie skupiają oni uwagi przechodząc przez jezdnię, zwłaszcza gdy są zaabsorbowani jakąś czynnością, np. rozmową przez telefon, słuchaniem muzyki itp. Pamiętajmy, że pośpiech, przechodzenie na czerwonym świetle, przebieganie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych – to najczęstsze przyczyny tragedii. Rozproszenie uwagi dotyczy także kierujących pojazdami, którzy w czasie jazdy korzystają z telefonów komórkowych, słuchają głośnej muzyki czy też zajmują się ustawianiem nawigacji. Opóźniony refleks i niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego mogą mieć katastrofalne w skutkach konsekwencje.

Polub nas na Facebook