Dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wraz z jego początkiem wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku policjanci działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, w terminie od 1 do 9 września będą podejmowali działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

Policjanci, jak co roku, od 1 do 9 września będą prowadzili działania profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”. Grodziscy policjanci razem ze strażnikami miejskimi i pracownikami samorządowymi obejmą nadzorem głównie rejony szkół, sąsiadujące z drogami o dużym natężeniu ruchu.

Szczególną uwagę zwrócą na edukację najmłodszych uczniów, aby ci wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i do domu po zajęciach. Policjanci będą rozmawiali z dziećmi o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza, zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Policjanci skontrolują również transport przewożący dzieci i młodzież do szkół.

Szczególną uwagę będą zwracali na kierujących oraz pieszych stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Policjanci będą przypominali najmłodszym podstawowe zasady prawidłowego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. Sprawdzą oznakowanie w zabezpieczanych rejonach przyległych do placówek szkolnych.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - głównie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie grupują się dzieci. Te miejsca policjanci w pierwszych dniach roku szkolnego obejmą szczególnym nadzorem.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo dzieci zależy również od rodziców i opiekunów. To przede wszystkim oni odpowiadają za swoje pociechy. Warto wyposażyć swoje dziecko w odpowiednie elementy odblaskowe. Dowożąc dziecko do szkoły należy pamiętać również o tym, aby zatrzymać się w miejscu dozwolonym tak, aby nie ograniczyć widoczności dla innych kierujących i pieszych przechodzących przez jezdnię.

Zwracamy się z apelem do rodziców i opiekunów, aby poprzez systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń i sposobów ich unikania, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, odpowiednio przygotowali dziecko do samodzielności. Pamiętajmy, że dla naszych pociech jesteśmy największym autorytetem i od nas dziecko najwięcej się uczy. Bardzo często najmłodsi, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, zachowują się nierozważnie i niebezpiecznie. Złe nawyki wyniesione z domów rodzinnych, w wielu przypadkach powodują wzrost zagrożenia i niestety kończą się tragicznie.

Wzmożony ruch, zwłaszcza poranny, może prowadzić do zaistnienia różnych niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Aby ich uniknąć:

  1. Opracujmy najbezpieczniejszą trasę dojścia do szkoły oraz przejdźmy nią z dzieckiem i pokażmy wszystkie zagrożenia, uwzględniając newralgiczne miejsca,
  2. Przypomnijmy dzieciom zasady przechodzenia na drugą stronę jezdni (także przez przejście dla pieszych),
  3. Przypomnijmy zasady poruszania się rowerem,
  4. Wyposażmy dzieci w elementy odblaskowe,
  5. Prawidłowo przewoźmy swoje dzieci w samochodzie (w fotelikach, zapięte pasami),
  6. Nigdy nie pozwalajmy wysiadać z samochodu od strony jezdni.
Polub nas na Facebook