Instytucja absolutoriów, teoretycznie, służy kontroli wykonania budżetu przez organ wykonawczy JST. Ciężko jest jednak nie zrealizować budżetu, który w zależności od potrzeb, jest co miesiąc za przyzwoleniem radnych zmieniany. Dlatego w wielu samorządach sesje absolutoryjne wyewoluowały do ogólnej oceny działalności władz gminy. Za zeszły rok absolutoria otrzymali już Burmistrzowie Milanówka i Podkowy Leśnej.

Wiesława Kwiatkowska, Burmistrz Milanówka otrzymała absolutorium w zeszły czwartek. Radni różnie oceniali działalność Pani burmistrz i głosowanie poprzedziła dość burzliwa dyskusja, w podczas której nie brakowało ostrej krytyki. Za udzieleniem absolutorium głosowało dziesięcioro radnych. Przeciw głosowało troje radnych: Ewa Galińska, Janina Moława i Krzysztof Wiśniewski. Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Trębińska wstrzymała się od głosu.

Tego samego dnia, podczas XXXVIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Arturowi Tusińskiemu. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok. Uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium została podjęta jednogłośnie w obecności trzynastu radnych.

Już jutro głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. W czwartek głosowanie nad absolutorium dla Starosty Powiatu Grodziskiego

Polub nas na Facebook