Czy przekazać przychodnię miastu?

Na sesji Rady Powiatu w lutym radny z Milanówka Andrzej Olizarowicz wnosił interpelację o przekazanie Przychodni w Milanówku władzom samorządowym tego miasta. Obecnie milanowska przychodnia na ul. Piasta jest własnością Starostwa.

Starosta, Marek Wieżbicki nie przewiduje jednak przekazania przychodni Urzędowi Miasta w Milanówku - Dlaczego mamy oddawać majątek powiatu? – mówi. Wynika to zapewne z faktu, że Starostwo do ubiegłego 2006 r. zainwestowało już w przychodnię 406 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom działa kotłownia i winda. Wymieniono okna i wyremontowano dach. W tym roku Starostwo przeznaczyło 80 tys. na dalszą modernizację budynku (wymianę drzwi, remont toalet dla niepełnosprawnych i pokoju socjalnego). Te nakłady nie są jednak wystarczające, by ogólny stan przychodni był zadawalający. Powiat liczy na partycypację w kosztach ze strony Urzędu Miasta w Milanówku. Nie widzi jednak podstaw do przekazywania przychodni Miastu, choć takie procesy miały miejsce w innych miejscowościach powiatu, np. Żabiej Woli, ale jak twierdzi Starosta, udział mieszkańców w budowie tych placówek zdrowia był tam duży.

W opinii wielu mieszkańców Milanówka miasto byłoby lepszym gospodarzem przychodni. Niemniej Urząd Miasta w Milanówku nie zamierza prowadzić działań w kierunku przejęcia opieki nad przychodnią zdrowia na ul. Piasta. - Są natomiast uzgodnienia oraz prace projektowe przebudowy parkingu przed przychodnią. Budowa parkingu przewidywana jest na rok 2008 - informuje z-ca Burmistrza Milanówka - Bogdan Korycki.

Obecnie nie ma obok budynku zatoki parkingowej, z której mogliby korzystać pacjenci przychodni i to jest powazny mankament obiektu. Zgodnie z umową zawartą między Starostwem i Urzędem Miasta Milanówka, Starostwo zgodziło się oddać plac przed przychodnią władzom Milanówka, a te zobowiązały się sfinansować budowę zatoki parkingowej.

 

Polub nas na Facebook