Kolejki na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie tylko w Grodzisku Mazowieckim to codzienność, do której niestety przywykł chyba każdy kto musiał nagle skorzystać z pomocy lekarskiej. Ta nagła potrzeba niejednokrotnie wiąże się z kilkugodzinnym oczekiwaniem. Problem ten zauważyli też radni powiatowi i na ostatniej Sesji Rady Powiatu przyjęto stanowisko w tej sprawie.

Powiat Grodziski jest właścicielem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawia II. Zlokalizowany tam Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) obsługuje mieszkańców aż czterech powiatów - około 400 tys. ludzi. Oddział ten nieustannie boryka się z brakami kadrowymi. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niechęć lekarzy do podejmowania pracy w SOR z powodu dużego obciążenia i zwiększonej odpowiedzialności.

Obecna sytuacja w SOR Szpitala Zachodniego poza generowaniem wielogodzinnego oczekiwania pacjentów na pomoc, stwarza niejednokrotnie sytuację będącą na granicy zapewnienia tymże pacjentom bezpieczeństwa zdrowia i życia. Dlatego też Rada Powiatu Grodziskiego apeluje o podjęcie działań mających na celu odciążenie naszej placówki.

Zdaniem radnych jednym z rozwiązań jest utworzenie SOR-u w jednej z placówek działających na terenie powiatu pruszkowskiego - powiatu liczącego ok. 165 tys. mieszańców, prawie dwukrotnie więcej niż powiat grodziski, a nieposiadającego takiego oddziału. Sytuację dodatkowo pogłębia fakt nieposiadania w ogóle placówki szpitalnej przez sąsiadujący powiat warszawski zachodni. Warto zaznaczyć, że udział procentowy mieszkańców poszczególnych powiatów wśród pacjentów grodziskiego SOR-u przedstawia się następująco: powiat grodziski - 44%, powiat pruszkowski 15%. powiat warszawski zachodni - 13%. powiat żyrardowski - 10%. powiat sochaczewski 4%, pozostali z województwa mazowieckiego - 8%. pozostali spoza województwa mazowieckiego - 6%.

Jak zauważają radni, obciążenie pracą grodziskiego SOR-u obsługującego tak dużą populację jest merytorycznie nieuzasadnione, niezgodne z mapą potrzeb i co najistotniejsze niezgodne z oczekiwaniami i potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa. Radni Powiatu Grodziskiego deklarują wolę wsparcia Zarządu Powiatu Grodziskiego oraz Dyrekcji Szpitala  Zachodniego w sprawie poprawy sytuacji szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Zachodniego poprzez działania polityczne, społeczne i organizacyjne.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, który przekaże przyjęte przez Radę Powiatu stanowisko: Ministrowi Zdrowia, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewodzie Mazowieckiemu. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Posłom i Senatorom z okręgów wyborczych obejmujących zainteresowane powiaty. Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie medycyny ratunkowej. Przewodniczącemu Rady Powiatu Pruszkowskiego, Przewodniczącemu Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Przewodniczącym Rad Gmin Powiatu Pruszkowskiego. Warszawskiego Zachodniego i Powiatu Grodziskiego. Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego. Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz mieszkańcom poprzez publikację w lokalnej prasie.

Czy odciążenie grodziskiego SOR poprawi sytuację na oddziale, jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Polub nas na Facebook