Dotacje dla organizacji i grup nieformalnych!

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w programie „Działaj Lokalnie”. Tegoroczny budżet konkursu wynosi ponad 55 tys. zł. Każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna ma szansę wygrać nawet 6 tys. zł na realizację swoich pomysłów. Wnioski można składać do 23 maja 2019 roku.

Masz pomysł ma ciekawe działania. Chcesz realizować je wspólnie z mieszkańcami Twojej miejscowości. Brakuje Ci środków. Potrzebujesz pomocy merytorycznej i wsparcia technicznego. Zgłoś się do Nas. Do 30 maja trwa nabór wniosków w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na terenie powiatu grodziskiego oraz gminy Brwinów. Do wygrania nawet 6 tys. na działania społeczne, kulturalne lub inne, które realizowane są na rzecz dobra wspólnego.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) posiadające osobowość prawną oraz
  • grupy nieformalne,  sołectwa, rady rodziców lub inne, które nawiążą współpracę na czas trwania projektu.

Nowością tegorocznego konkursu jest poszerzenie obszaru jego działania. Do tej pory ograniczał się do sześciu gmin powiatu grodziskiego. – Odpowiadając na liczne prośby i zapytania, po rozmowach i we współpracy z burmistrzem, postanowiliśmy rozszerzyć nasz program o teren gminy Brwinów – mówi Daniel Prędkopowicz prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Jesteśmy przekonani, że zaowocuje to nowymi, ciekawymi pomysłami, które dzięki dotacji zostaną przekształcone w realne działania – dodaje.

W ramach programu „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenie Europa i My wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniają się do budowania kapitału społecznego.

Wnioskodawca może otrzymać dotacje w wysokości do 6 tys. na 3-6 miesięczne działania realizowane w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2019 roku. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków znajdującego się na stronie www.europaimy.org.

Termin składania wniosków upływa 30 maja 2019 roku.

- Lokalne inicjatywy pomagają zrobić coś dla siebie i dla najbliższego otoczenia. Praca liderów społecznych pobudza mieszkańców do nowych działań i wspólnej pracy. Ze swojej strony  wspieramy ich prace oferując swoją wiedze i doświadczenie - mówi Ewa Owczarek koordynator programu, która zachęca do udziału w spotkaniach informacyjnych oraz indywidualnych konsultacji

 „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Współpracy realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Stowarzyszenie Europa i My jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie – a więc operatorem i organizatorem konkursu w powiecie grodziskim oraz gminie Brwinów. Od 2006 roku Stowarzyszenie Europa i My dofinansowało ponad 130 projektów, przekazując na ich realizację blisko 500 tys. zł. Środki na dotacje częściowo pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a częściowo są pozyskiwane lokalnie, m.in. w ramach kampanii 1%.

Polub nas na Facebook