fot. Michał Inkielman

W piątek 21 kwietnia, w Mateczniku „Mazowsze” w Otrębusach, uroczyście zakończono projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”. Było optymistyczne podsumowanie z nadzieją na dalszą współpracę, było wręczenie statuetek osobom zaangażowanym w realizację projektu, a nawet wręczenie finansowych gratyfikacji przez burmistrzów Brwinowa i Milanówka. Był także wspaniały występ Zespołu „Mazowsze” i oczywiście płonący tort.

Projekt, którego pełna nazwa brzmi: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” zainicjował burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński w 2013 r. i swoim pomysłem „zaraził” 2 sąsiadujące z Brwinowem miasta-ogrody: Milanówek i Podkowę Leśną. W marcu 2015 r nowo wybrani burmistrzowie Milanówka i Podkowy Leśnej wraz z burmistrzem Brwinowa podpisali aneks do wcześniej zawartego porozumienia, co dało zielone światło do  realizacji projektu.

Podczas Gali projekt został podsumowany przez Tadeusza Marczyka – kierującego projektem. Z podsumowania dowiedzieliśmy się, że  wartość projektu wyniosła blisko 2,5 mln zł przy dofinansowaniu zewnętrznym (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. Z tej kwoty na poszczególne gminy przypada: Brwinów – 43%, Milanówek - 38,35% i Podkowa Leśna - 18,65%. W projekcie wyodrębniono 5 działań: zarządzanie projektem, promocja i informacja, wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju obszaru PTO, przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO i zwiększenie intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTU oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras komunikacyjnych. Do realizacji tych działań powołano odrębne zespoły. Współpracowano z 21 podwykonawcami i 53 partnerami. Ponadto wyodrębniono 29 zadań osobno realizowanych i odbieranych.  Odbyły się wspólne sesje 3 Rad Gmin oraz konsultacje społeczne dotyczące: skateparku w Milanówku, szkoły w Parzniewie, rejonu rekreacyjnego w Brwinowie oraz cmentarza w Żółwinie.  Przeprowadzono ankietowe badania społeczne. Otrzymano 1581 ankiet, z których każda zawierała odpowiedzi na 80 pytań.  Wykonano badanie ruchu: pieszych, samochodów, rowerów i korzystających z komunikacji zbiorowej. Na zakończenie swej wypowiedzi pan Tadeusz Marczyk podziękował wszystkim uczestnikom projektu, a szczególnie burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu – za wsparcie.

Po wystąpieniu pana Tadeusza Marczyka wyświetlono film z realizacji projektu, a następnie były pełne kurtuazji wystąpienia  burmistrzów. Burmistrz Arkadiusz Kosiński stwierdził, że projekt to głównie dokumentacja zamierzonych działań, ale udało się już zrealizować ul św. Jerzego w Parzniewie, a i na  ścieżki rowerowe są pieniądze. Burmistrz Wiesława Kwiatkowska podkreśliła, że największym efektem projektu jest partnerstwo. Wyraziła również nadzieję, że to jest dopiero początek dobrej współpracy. Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński dodał, że końcówka była nerwowa i trudna. Rzuciliśmy się na głęboką wodę – mówił- i utrzymaliśmy się w toni.

Był również drobny akcent polityczny. Nazywamy się Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – stwierdził burmistrz Arkadiusz Kosiński- i tak chcielibyśmy zostać.

Po wystąpieniach burmistrzów miało miejsce wręczanie statuetek: burmistrzowie wręczyli statuetki osobom najbardziej zaangażowanym w realizację projektu i przewodniczącym Rad Gmin, zaś ci ostatni wręczyli statuetki burmistrzom.  Część oficjalną zakończyły krótkie wystąpienia przewodniczących Rad Gmin.

Galę uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, którego jednak nie mogliśmy fotografować. Tak więc w Galerii nie znajdą Państwo zdjęć z tego występu. A potem był płonący tort i poczęstunek.

Zdjęcia Michał Inkielman

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Gala kończąca projekt PTO