10 lutego 2014r, w budynku grodziskiej komendy Policji odbyła się odprawa roczna. Komendant Powiatowy przedstawił wyniki pracy grodziskiej Policji osiągnięte w 2013 roku. W odprawie, oprócz policjantów, uczestniczyli także szefowie instytucji współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa, a także przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych. Wszyscy uczestnicy dziękowali policjantom za zaangażowanie i zobowiązywali się do dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

O 10.00 w sali herbowej grodziskiej komendy Policji odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu grodziskiego w 2013 roku. W spotkaniu wziął także udział starosta, burmistrzowie z Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej, a także prezes sądu rejonowego, prokuratorzy rejonowi z Grodziska Maz. i Żyrardowa, komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskich i Gminnych z Grodziska, Milanówka i Jaktorowa.

Po przywitaniu wszystkich uczestników odprawy Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. młodszy inspektor Dariusz Zalesiński przedstawił prezentację zawierającą ogólne wyniki pracy całej jednostki w 2013 roku. Przedstawione dane potwierdzały, że na terenie powiatu grodziskiego w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego zostało wszczętych mniej przestępstw kryminalnych, zwłaszcza tych najbardziej uciążliwych społecznie. Z kolei grodziscy policjanci lepiej wykrywali te przestępstwa i zatrzymali większą liczbę ich sprawców. Znacznemu zwiększeniu uległa także liczba ujawnionych przestępstw narkotykowych, wykroczeń oraz liczba zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku przestępstw. Omawiając bezpieczeństwo na drogach powiatu grodziskiego komendant podkreślił zagrożenia wynikające z większej liczby zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu oraz większą liczbę kolizji. Jednocześnie wskazał na mniejszą liczbę wypadków drogowych i ich skutków w postaci osób rannych. W kolejnej części odprawy Komendant przedstawił działania policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców z udziałem innych instytucji oraz podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za pozytywną współpracę i wspólny wysiłek w tym zakresie. W ramach podziękowań dla władz powiatowych i samorządowych uhonorował starostę i burmistrza Grodziska Maz. pamiątkowymi ryngrafami. Podziękowania za zaangażowanie i troskę o bezpieczne warunki życia obywateli komendant skierował także do wszystkich policjantów i pracowników jednostki.

W trakcie odprawy głos zabrali również zaproszeni goście. Starosta podziękował za dobre wyniki pracy policjantów, co bardzo pozytywnie przekłada się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego oprócz podziękowań za zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa przedstawił także plany dotyczące uruchomienia monitoringu w mieście i objęcia pomocą socjalną najbardziej potrzebujących jej mieszkańców. Za bardzo dobrą pracę w minionym roku wszystkim policjantom dziękowali także szefowie instytucji współpracujących na co dzień z Policją. Do podziękowań dołączone były także deklaracje dalszych wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu.
Polub nas na Facebook