31 stycznia br. w budynku grodziskiej komendy Policji odbyła się narada roczna, podczas której policjanci podsumowali efekty swojej pracy w 2016 roku. W spotkaniu z kadrą kierowniczą jednostki udział wziął I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji- mł.insp. Hubert Kowalczewski oraz przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, a także szefowie instytucji współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim mł. insp. Dariusz Lubański przedstawił wyniki pracy grodziskich policjantów osiągnięte w ubiegłym roku. Komendanci podziękowali grodziskim funkcjonariuszom za zaangażowanie, a podmiotom realizującym wspólne zadania na rzecz bezpieczeństwa za bardzo dobrą współpracę.

Dziś o 11.00 w sali herbowej grodziskiej komendy Policji odbyła się narada roczna, podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu grodziskiego w 2016 roku.  Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim młodszy inspektor Dariusz Lubański przedstawił prezentację zawierającą wyniki pracy całej jednostki w minionym roku. Prezentując efekty służby policjantów wszystkich pionów omówił działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa zgodnie z priorytetami Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Komendant podziękował grodziskim funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, a przedstawicielom władz samorządowych i instytucji za wsparcie finansowe oraz bardzo pozytywną współpracę.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji w swoim wystąpieniu również podziękował policjantom za osiągnięte dobre wyniki i wskazał obszary, na które cała Policja powinna zwrócić szczególną uwagę w bieżącym roku. Słowa uznania skierował także  do wszystkich podmiotów udzielających funkcjonariuszom jakiegokolwiek wsparcia, dziękując im za życzliwość i współdziałanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Polub nas na Facebook