Dziś w budynku grodziskiej komendy Policji odbyła się narada roczna, podczas której policjanci podsumowali efekty swojej pracy w 2017 roku. W spotkaniu z kadrą kierowniczą jednostki uczestniczył I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji- podinsp. Tomasz Szymański oraz przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, a także szefowie instytucji współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa. Po przedstawieniu wyników pracy grodziskich policjantów, komendanci podziękowali funkcjonariuszom za zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków służbowych i wskazali obszary do dalszych wzmożonych działań. Szczególne podziękowania otrzymały również władze samorządowe za bardzo dobrą współpracę, której wymiernym efektem było wsparcie finansowe na zakup 4 nowych radiowozów i 2 rowerów oraz zrealizowanie wielu służb ponadnormatywnych.

Dziś w sali herbowej grodziskiej komendy Policji odbyła się narada roczna, podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu grodziskiego w 2017 roku.  Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim- inspektor Dariusz Lubański przedstawił prezentację zawierającą wyniki pracy całej jednostki w minionym roku. Prezentując efekty służby policjantów wszystkich pionów, omówił działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa zgodnie z priorytetami Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 oraz potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. Komendant podziękował grodziskim funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych i dobre wyniki ich pracy.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do podziękowania władzom samorządowym za bardzo pozytywną współpracę. Komendant podkreślił wagę udzielanego wsparcia finansowego, dzięki któremu codzienna służba policjantów może być łatwiejsza i skuteczniejsza. Przekazane w ostatnim czasie środki z budżetu  Starostwa Powiatu Grodziskiego, Grodziska Maz., Podkowy Leśnej i Milanówka umożliwiły między innymi zakup 4 nowych radiowozów i 2 rowerów, które zostały dziś przekazane do użytkowania funkcjonariuszom.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji w swoim wystąpieniu również podziękował policjantom za osiągnięte dobre wyniki i wskazał obszary, na które powinni zwrócić szczególną uwagę w bieżącym roku. Słowa uznania skierował także  do wszystkich podmiotów udzielających funkcjonariuszom jakiegokolwiek wsparcia, dziękując im za życzliwość i współdziałanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Polub nas na Facebook