22 stycznia w budynku grodziskiej komendy Policji odbyła się narada roczna, podczas której policjanci podsumowali efekty swojej pracy w 2018 roku. W spotkaniu z kadrą kierowniczą jednostki oraz przedstawicielami władz powiatowych i samorządowych, a także szefami instytucji współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa uczestniczył I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji- mł.insp. Tomasz Szymański. Po przedstawieniu wyników pracy grodziskich policjantów, obaj komendanci podziękowali funkcjonariuszom za zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków służbowych i wskazali obszary do dalszych wzmożonych działań. Szczególne podziękowania otrzymały również władze samorządowe za bardzo dobrą współpracę, której wymiernym efektem było wsparcie finansowe na zakup nowych radiowozów oraz zrealizowanie wielu dodatkowych służb.

Dziś w sali herbowej grodziskiej komendy Policji odbyła się narada roczna, podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu grodziskiego w 2018 roku.  Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim- inspektor Dariusz Lubański przedstawił prezentację zawierającą wyniki pracy całej jednostki w minionym roku.   Na zakończenie komendant podziękował grodziskim funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych i dobre wyniki ich pracy. Wskazał także obszary, w których policyjne działania napotykają na trudności finansowe, organizacyjne lub prawne. Wskazał m.in. na braki kadrowe, stan budynku komisariatu w Jaktorowie, brak izby wytrzeźwień w okolicy, problem z szybkim dostępem do służb medycznych.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do podziękowania władzom samorządowym i instytucjom z całego powiatu za bardzo pozytywną współpracę. Komendant podkreślił wagę udzielanego wsparcia finansowego, dzięki któremu codzienna służba policjantów może być łatwiejsza i skuteczniejsza. Przekazane środki z budżetu samorządu Grodziska Maz. w wysokości 60 tys. złotych i Jaktorowa w kwocie 42.500 tys. złotych umożliwiły między innymi zakup 3 nowych radiowozów, które są już użytkowane przez funkcjonariuszy z tych jednostek. Dzięki wsparciu finansowemu wszystkich samorządów policjanci zrealizowali także 900 służb ponadnormatywnych. Część przekazanych  w 2018 roku kwot została przeznaczona na zakup sztandaru dla grodziskiej komendy.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji w swoim wystąpieniu również podziękował policjantom za osiągnięte dobre wyniki i wskazał obszary, na które powinni zwrócić szczególną uwagę w bieżącym roku. Słowa uznania skierował także  do wszystkich podmiotów udzielających funkcjonariuszom jakiegokolwiek wsparcia, dziękując im za życzliwość i współdziałanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

W imieniu samorządów burmistrz Grodziska Maz. – Grzegorz Benedykciński złożył podziękowania dla policjantów za przyczynianie się do rozwoju całego obszaru powiatu grodziskiego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. – Grzegorz Przerwa w imieniu wszystkich służb mundurowych, oprócz podziękowań za dobrą współpracę, życzył wspólnych sukcesów w niesieniu pomocy mieszkańcom w różnych sytuacjach zagrożenia

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Grodziscy policjanci podsumowali 2018 rok