Na wczorajszej sesji Rady Powiatu, radni wybrali nowego, etatowego, członka Zarządu Powiatu Grodziskiego. Został nim, zgłoszony przez Starostę, obecny społeczny członek zarządu – Mirosław Paciorek.

Na poprzedniej, sierpniowej sesji Rady Powiatu, podjęto uchwałę o zmianie statutu Powiatu Grodziskiego, pozwalającej oprócz Starosty i jego zastępcy, na zatrudnienie na etacie jednego z członków zarządu. Jak tłumaczył Starosta, potrzeba ta wynika z wielu nowych obowiązków. Zaznaczył, że we wszystkich okolicznych powiatach podobne stanowiska są utworzone. Do obowiązków etatowego członka zarządu należeć będzie współpraca z instytucjami samorządowymi i organami administracji państwowej, a szczegółowy zakres obowiązków określony zostanie w po wyborze w drodze uchwały Zarządu.

Na wczorajszej sesji, w głosowaniu tajnym, wybrano na to stanowisko radnego Mirosława Paciorkawanego, zaproponowanego przez Starostę .

Procedura rozpoczęła się od wyboru komisji skrutacyjnej, w skład której weszli: Wojciech Hardt, Krzysztof Filipiak i Włodzimierz Paluch. W głosowaniu wzięło udział 21 osób. Mirosław Paciorek został wybrany 11 głosami za, przy 7 przeciw, co dla obserwujących to głosowanie było zaskoczeniem. Wybór nie wywołał żadnej euforii. Po ogłoszeniu wyników nie było wśród radnych żadnych oklasków, czy nawet gratulacji dla wybranego. Jedynie pod koniec sesji Mirosław Paciorek zdecydował się na podziękowanie radnym - Chciałem podziękować osobom, które oddały na mnie głos. Jest mandat zaufania, ale szkoda, że nie w większym stopniu, bo myślałem, że jesteśmy bardziej jedną drużyną.

Mirosławowi Paciorkowi, nowemu etatowemu członkowi Zarządu Powiatu Grodziskiego gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia!

Polub nas na Facebook