Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w okresie od 04.04.2016 (poniedziałek) do 30.06.2016 (czwartek) w obrębie wszystkich peronów stacji i przystanków osobowych na linii WKD będą prowadzone roboty budowlano-montażowe elementów infrastruktury w ramach wykonania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu.

Roboty będą prowadzone w następujących fazach:

  • Faza 1: Przygotowanie terenu oraz wykopy pod fundamenty szaf teletechnicznych, słupów monitoringu oraz słupów systemu informacji pasażerskiej,
  • Faza 2: Montaż fundamentów w wykopach,
  • Faza 3: Montaż szaf teletechnicznych, słupów monitoringu oraz słupów systemu informacji pasażerskiej.

Wszystkich podróżnych korzystających w ww. okresie z peronów stacji i przystanków osobowych WKD uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz zwracanie uwagi na obowiązujące oznaczenia poszczególnych rodzajów prac.

Za wszelkie mogące wyniknąć utrudnienia w dostępie do infrastruktury peronowej z uwagi na prowadzone prace serdecznie przepraszamy.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Mnitoring i system informacji pasażerskiej już wkrótce przystankach WKD