Cały czas trwają zakupy sprzętu dla szpitala w Grodzisku Mazowieckim. Dzięki uruchomionemu przez samorząd województwa projektowi unijnemu, do placówki trafiają właśnie kolejne niezbędne urządzenia. W sumie to aż 22 sztuki sprzętu i wyposażenia, a także wsparcie na wykonanie prac remontowo-budowlanych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 6 mln zł.

Od początku pandemii samorząd województwa dzięki środkom unijnym doposaża mazowieckie szpitale w niezbędny sprzęt, urządzenia i środki ochrony. W sumie do 70 placówek, w tym stacji pogotowia ratunkowego, przekazanych zostało już ponad 17,3 mln sztuk środków ochrony osobistej i blisko 40 tys. sztuk sprzętu i wyposażenia. Wartość całego projektu to aż 255 mln zł, z czego zaangażowanych zostało już 240 mln zł.

Pandemia nabiera na sile, a szpitale pracują na najwyższych obrotach, zauważa marszałek Adam Struzik.  – Znaleźliśmy się w punkcie, w którym każda sztuka sprzętu ratującego życie ludzkie, środki ochrony osobistej, wolne łóżka, a przede wszystkim personel medyczny są na wagę złota. Cały czas monitorujemy sytuację. Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalami i wojewodą mazowieckim. Reagujemy na potrzeby. Niestety, coraz częściej realizacja zamówień wydłuża się. A wirus ani na chwile się nie zatrzymuje – podkreśla marszałek. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk dodaje, że potrzeby placówek medycznych rosną z dnia na dzień, stąd decyzja o zwiększeniu projektu unijnego. – Trwają ostatnie prace nad uruchomieniem kolejnych środków unijnych. Chcemy przeznaczyć je w pierwszej kolejności na zakup sprzętu ratującego życie, w tym przede wszystkim do tlenoterapii. Na bieżąco zbieramy zapotrzebowanie od partnerów projektu.

Obecnie kolejna pula środków z drugiego etapu projektu przeznaczona na doposażenie szpitali to 67,5 mln zł. Sprzęt sukcesywnie trafia do placówek. Również do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, który otrzymał blisko 6 mln zł. Aktualnie finalizowany jest zakup 22 sztuk sprzętu i wyposażenia oraz wykonuje roboty budowlano-remontowe. Podpisano już 13 umów z kontrahentami. W najbliższym czasie podpisywane będą kolejne umowy.

Trwa walka z czasem, zauważa radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Strzałkowski. – Sytuacja zmienia się dynamicznie. Coraz częściej dochodzą do nas sygnały o problemach z tlenem czy odczynnikami. Reagujemy na bieżąco. Uruchamiamy kolejne środki. Niestety czas jest trudny, dostępność sprzętu coraz mniejsza, za to coraz więcej chorych potrzebuje pomocy medycznej – dodaje.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim dzięki wsparciu samorządu zakupił już m.in.: 9 kardiomonitorów, centrale do kardiomonitorów, analizator parametrów krytycznych, aparat USG, aparaty do hemodializy, mikroskop operacyjny do guzów głowy, urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu (mobilne) oraz lodówkę do leków dla apteki szpitalnej.

Ponadto placówka jest w trakcie realizacji zakupu m.in.: tomografu komputerowego z montażem i adaptacją pomieszczeń, defibrylatorów, dwustopniowego urządzenia do odwróconej osmozy dla pracy aparatów do dializoterapii oraz systemu przyzywowego dla oddziału obserwacyjno-zakaźnego COVID-19, OIOM, OION, OIOK.

Ponadto, w placówce realizowane będą prace modernizacyjne na oddziale obserwacyjno-zakaźnym COVID-19, w tym wykonanie 2 izolatek ze śluzą, 4 nowych łazienek i modernizacja 5 łazienek oraz modernizacja zakładu diagnostyki endoskopowej – wykonanie sali wybudzeń, wydzielenie pomieszczeń dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, w tym wykonanie łazienki.

 Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 255 mln zł, z tego 224,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

Polub nas na Facebook