Wczoraj w budynku grodziskiej komendy Policji odbyła się odprawa roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji inspektora Michała Domaradzkiego. W odprawie, oprócz policjantów, uczestniczyli także szefowie instytucji współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa, a także władze powiatowe i samorządowe z terenu całego powiatu. Komendant Powiatowy i jego zastępcy przedstawili wyniki pracy grodziskiej Policji osiągnięte w 2012 roku oraz zapoznali z zamierzeniami na rok 2013. Wszyscy uczestnicy dziękowali policjantom za zaangażowanie i zobowiązywali się do dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Wczoraj o 10.00 w sali herbowej grodziskiej komendy Policji odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu grodziskiego w roku ubiegłym. W odprawie z ramienia Komendy Stołecznej Policji uczestniczył I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Michał Domaradzki. W spotkaniu wzięli również udział szefowie prokuratur z Grodziska i Żyrardowa, komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskich i Gminnych z Grodziska, Milanówka i Jaktorowa, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie i Kierownik Oddziału Aresztu Śledczego w Grodzisku Maz. oraz starosta, burmistrzowie miast i wójtowie gmin całego powiatu.

Po złożonym meldunku i przywitaniu wszystkich uczestników Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz. młodszy inspektor Dariusz Zalesiński przedstawił sytuację kadrową i ogólne wyniki pracy całej jednostki za 2012 rok. Następnie Zastępcy Komendanta Powiatowego zaprezentowali wyniki pracy policjantów poszczególnych pionów. W kolejnej części odprawy Komendant Zalesiński podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za pozytywną współpracę i wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Podziękowania za zaangażowanie i troskę o bezpieczne warunki życia obywateli skierował także do wszystkich policjantów i pracowników jednostki. Funkcjonariusze, którzy uczestniczyli w akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie Jaktorowa zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, które wręczył im I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji. Komendant Powiatowy przedstawił także główne kierunki policyjnych działań na 2013 rok. Wśród nich wymienił m.in. zwiększenie liczby służb patrolowych, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie liczby ujawnianych przestępstw gospodarczych i narkotykowych.

W trakcie odprawy głos zabrali również zaproszeni goście. Szefowie prokuratur dziękowali policjantom za owocną współpracę i podkreślali zaangażowanie funkcjonariuszy w prowadzenie spraw. Swoje podziękowania za stan bezpieczeństwa w miastach i gminach całego powiatu na ręce komendanta złożyli także przedstawiciele władz samorządowych, obiecując również swoje wsparcie w latach następnych.

Kolejnym elementem spotkania było wystąpienie I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji inspektora Michała Domaradzkiego. Komendant przyłączył się także do podziękowań dla grodziskich policjantów. Wyraził swoje zadowolenie z dobrej współpracy wielu podmiotów z terenu powiatu grodziskiego na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślił potrzebę prowadzenia systematycznych działań profilaktycznych i zapobiegawczych, a także włączenia w nie samych mieszkańców, poprzez organizację debat społecznych.

Polub nas na Facebook