100 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafi do trzydziestu sześciu powiatów. To pieniądze, dzięki którym przebudowane zostaną drogi powiatowe. Dziś marszałek Adam Struzik podpisał kolejnych siedem umów na dofinansowanie inwestycji w powiatach nowodworskim, warszawskim-zachodnim, pruszkowskim, grodziskim, wołomińskim, otwockim oraz piaseczyńskim. Trafi do nich w sumie ponad 20,4 mln zł. To pierwsze od lat tego typu wsparcie z budżetu Mazowsza dla samorządów lokalnych.

Po kilku latach przerwy wróciliśmy z programem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość tego, że stan dróg w naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokalne bardzo często nie dysponują wystarczającymi środkami, które mogłyby na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja o wsparciu dla nich w ramach środków z naszego budżetu. Powiaty zgłosiły 36 odcinków dróg i, co mnie szczególnie cieszy, udało się je wszystkie dofinansować – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” trwał od 1 października do 15 listopada 2017 r. Zgłoszonych zostało w sumie 36 projektów. Wszystkie otrzymają wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego.

Przedwczoraj w Nowym Dworze Mazowieckim umowy na przebudowę i modernizację dróg podpisały cztery powiaty:

  • powiat nowodworski blisko 4,2 mln zł przeznaczy na przebudowę drogi powiatowej nr 2409W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk;
  • powiat pruszkowski otrzyma ponad 3,7 mln zł na przebudowę drogi nr 3114W – ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach;
  • powiat grodziski ponad 3,2 mln zł przeznaczy na przebudowę ulic Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W w miejscowościach Radonie i Adamowizna;
  • powiat warszawski-zachodni dzięki 4,2 mln zł wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego rozbuduje drogę powiatową nr 4128W – ul. Izabelińską w gminie Stare Babice, ul. Sienkiewicza w gminie Izabelin oraz drogę powiatowej nr 4130W – ul. 3 Maja w gminie Izabelin.
Jak podkreśla dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin WajdaMazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu to uzupełnienie od lat prowadzonych przez samorząd Mazowsza działań. Wiele udało się zrobić dzięki środkom unijnym. Tylko w ramach RPO WM 2007-2013 do mazowieckich beneficjentów trafiły ponad 2 mld zł. Natomiast w tej perspektywie na poprawę stanu dróg lokalnych przeznaczonych zostanie ok. 145 mln zł.
Polub nas na Facebook