Na XXIX, nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu, przyjęto prawie jednogłośnie stanowisko w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Na sesji nie zabrakło gorących dyskusji, choć brakowała wielu radnych. Sesja zwołana została na wniosek 8 radnych, a wypracowane stanowisko miało być zaakceptowane przez wszystkich radnych. Niestety tak nie było.

Już na samym początku sesji radny Wojciech Hardt kilkakrotnie dopytywał, czy ktoś z osób uczestniczących w spotkaniach dotyczących ustawy może przedstawić aktualne informacje radnym. Niestety spotkało się to z ciszą zakończoną sugestią Starosty, że warto było dyskutować na ten temat przed złożeniem wniosku.

Tak więc ani radni, ani zebrani na sali nie dowiedzieli się od władz powiatu nic więcej na ten temat.

Radni z poszczególnych gmin poinformowali również o krokach przez nie podjętych. W Podkowie Leśnej podjęto uchwałę o referendum w tej kwestii. Jaktorów podjął uchwałę, w której zawarto protest w sprawie likwidacji powiatu grodziskiego. Swoje stanowisko w tej sprawie podjęła Rada Milanówka na nadzwyczajnej sesji.

W dyskusji wielu radnych wypowiadało się na temat wcześniej proponowanych i popieranych przez nich pomysłach utworzenia metropolii warszawskiej, oraz o zagrożeniach związanych z obecną ustawą. - Dla nas jako obywateli tych obszarów jest jeden fundamentalny problem. Wzrosną nam koszty życia i będzie to tragedia dla tysięcy ludzi na tym terenie. Nie chciałbym by moja 83 letnia matka musiała sprzedawać dom i mieszkać w komórce. – mówił radny Krzysztof Sankiewicz

Radnym z klubu Platformy Obywatelskiej ripostował Mirosław Paciorek z Prawa i Sprawiedliwości - Moje zdanie jest takie, że Państwo opieracie się na informacjach w dużej mierze nieaktualnych. Każdy z nas może mieć jakieś zdanie na ten temat. Przez ten tydzień dostałem dużo telefonów od mieszkańców i nie były to zdania tak jednostronne. Na ten moment ja nie zdążyłem takich konsultacji odbyć. Wiadomo, że projekt ten ulegnie dużym zmianom i chciałbym zauważyć, że na ten moment wypowiadam się na temat rzeczy, która nie zaistniała.

W pewnym momencie  dyskusji można było nawet dojść do wniosku, że likwidacja powiat grodziskiego, który był tu od zawsze, w 1975 roku bardzo źle się skończyła dla komunistów. Ma to być przestrogą dla obecnej władzy. Gdy w dyskusji zaczęły padać coraz to gorętsze argumenty, uciął ją dość stanowczo wicestarosta Zbigniew Kajak. Radni przeszli więc do głosowania nad propozycją stanowiska Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy:

Rada Powiatu Grodziskiego mając na względzie więzi społeczne i powiązania infrastruktury technicznej, które legły u podstaw utworzenia powiatu grodziskiego wyraża swój sprzeciw wobec włączenia części powiatu grodziskiego do metropolii warszawskiej. Podział powiatu skutkować będzie rozbiciem budowanej i wzmacnianej przez tyle lat organizacji i struktury powiatu.

Duży sprzeciw budzi tryb wniesienia ustawy metropolitalnej pod obrady Sejmu. W tej sprawie nie prowadzono rozmów i konsultacji z mieszkańcami oraz władzami lokalnymi na temat kształtu obszaru metropolitalnego. Proponowanie w projekcie ustawy rozwiązania spowodują ograniczenie wpływu mieszkańców na rozwiązanie lokalnych problemów, oddalenie władzy od społeczeństwa i utratę samodzielności. Takie działania są przejawem centralizacji państwa i zupełnym zaprzeczeniem idei samorządności. Proponowane zmiany doprowadzą do sytuacji, w której sprawy związane z oświatą ponadgimnazjalną, drogami powiatowymi, pieczą zastępczą, ochroną zdrowia (szpitalem) będą podejmowane w Warszawie.

Władze powiatu solidaryzują się z gminami, którym odbiera się lub znacznie ogranicza możliwość decydowania w tak ważnych sprawach jak:

  • Kształtowanie ładu przestrzennego
  • Realizacja zadań inwestycyjnych
  • Decydowanie o realizacji zadań publicznych
  • Finanse publiczne
  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych, a także konieczność uzgadniania z Warszawą projektów uchwał podejmowanych na szczeblu gminy.

Duży niepokój wśród mieszkańców budzi brak jednoznacznej odpowiedzi, co do sposobu i miejsca załatwiania indywidualnych spraw, zwłaszcza w zakresie architektury, geodezji, komunikacji, które dotychczas są załatwiane w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Rada Powiatu Grodziskiego zdecydowanie postuluje za wyłączeniem powiatu grodziskiego z projektowanego obszaru metropolitalnego.

W kuluarach mówiło się o tym, że stanowisko zostało przygotowane w taki sposób, by mogło zostać zaakceptowane przez wszystkich radnych. Tak się niestety nie stało. Przyjęte zostało przy jednym głosie wstrzymującym się – radnego Mirosława Paciorka. Na sesji nieobecni byli radni: Krzysztof Filipiak, Andrzej Olizarowicz, Włodzimierz Paluch, Paweł Pieniążek i Iwona Wiąckowska.

Polub nas na Facebook