Na XXXVII sesji Rady Powiatu Grodziskiego radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu i negatywnej oceny w zakresie aneksawania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów zawartych z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła 11 w Grodzisku Mazowieckim na 2014 r. w rodzaju leczenie szpitalne.

Rada Powiatu Grodziskiego mając na względzie troskę o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Grodziskiego oraz fakt stałego pogarszania się poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych w kraju sprzeciwia się i negatywnie ocenia aneksowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów zawartych z Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalem Zachodnim im. Jana Pawła 11 w Grodzisku Mazowieckim na 2014 r. w rodzaju leczenie szpitalne. Kontrakty zostały pomniejszone w zakresie świadczeń planowych dla urologii, kardiologii, neurochirurgii, ortopedii, pediatrii, neurologii oraz chirurgii o kwotę około 2 mln zł, tj. około 7% w stosunku do planu na 2013 rok. Narodowy Fundusz Zdrowia uzyskane środki przesunął na procedury rat ujące życie, na które powinien był utworzyć rezerwę, tak jak miało to miejsce dotychczas. Zmniejszenie wartości kontraktów spowoduje wydłużenie kolejek oczekujących pacjentów na planowe świadczenia zdrowotne w wymienionych zakresach, a w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie ich stanu zdrowia. Sytuacja ta będzie miała również negatywny wpływ na płynność finansową Szpitala.

Rada Powiatu Grodziskiego popiera stanowisko wyrażone przez Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego, który pod kreślił, iż niedoszacowanie potrzeb i zaniżenie
wartości kontraktów powoduje, i ż szpitale muszą leczyć pacjentów poza limitami świadczeń zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i ponoszą koszty bez finansowania usług przez NFZ. Przyjęty w 2011 r. algorytm po d ziału środków finansowych na oddziały wojewódzkie jest bardzo niekorzystny dla Mazowsza (przez 3 lata środki zmniejszyły się o 1 mld zł), a nadwykonania za 2012 r. wyniosły ogółem 314 mln zł, natomiast za pierwsze półrocze 2013

Polub nas na Facebook