Stanowisko Rady Powiatu z dnia 28-03-2013

Stanowisko
Rady Powiatu Grodziskiego

w sprawie wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Piasta 14 w Milanówku lub w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wójtowskiej 3 w Milanówku.

Rada Powiatu Grodziskiego jako organ prowadzący oświatowe placówki ponadgimnazjalne stwierdza, że nigdy nie było intencją władz Powiatu Grodziskiego ograniczanie realizacji zadań oświatowych lub zmniejszanie dostępności do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Polityka oświatowa w Powiecie Grodziskim jest realizowana przez uprawnione, reprezentatywne organy którymi są Rada Powiatu Grodziskiego i Zarząd Powiatu Grodziskiego.

Sprawa wynajmu na 10 lat pomieszczeń szkolnych prywatnej szkole nie zyskała zgody Zarządu Powiatu Grodziskiego z uwagi na pełne wykorzystanie sal lekcyjnych w szkołach oraz konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny niezbędnych dla właściwej realizacji procesu kształcenia, opieki i wychowania zarówno dzieci szkół podstawowych jak i młodzieży ponadgimnazjalnej.

Z uwagi na negatywne stanowisko Zarządu w sprawie wynajmu pomieszczeń szkolnych sprawa nie zostanie skierowana do dalszego procedowania.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: