Powiat Grodziski podsumował działania z zeszłego roku i przypomniał o pracach, jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie. W ponad 110 milionowym budżecie po stronie wydatków znalazły się środki na oświatę, ochronę zdrowia i kulturę. Jednak największą część w każdym samorządzie stanowią wydatki na inwestycje. Tych i w powiecie grodziskim nie zabraknie.

Priorytetem Starostwa są inwestycje drogowe. Już wybrano wykonawców, którzy opracują projekty i kosztorysy w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i rozbudowy ulicy Jabłoniowej do centrum Urszulina oraz ulicy Owocowej wraz  z budową ronda na skrzyżowaniu obu dróg w gminie Grodzisk Mazowiecki. Niedługo rozpoczną się natomiast prace przy przebudowie dróg w miejscowości Ciepłe oraz na odcinku Żelechów-Kaleń, na które samorząd przeznaczył 1 229 998 zł. Zaplanowano także rozbudowę ulicy Pomorskiej w Jaktorowie oraz budowę drogi powiatowej od ulicy Mazowieckiej w Opypach do granicy z Milanówkiem. W samym Milanówku powstaną nowe parkingi przy ulicy Piasta, na które Starostwo przeznaczyło 600 000 zł.

Wśród ważnych inwestycji znalazły się również: remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim, gdzie znajdować się będzie nowa siedziba Starostwa oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego. Zabezpieczono także środki na realizację projektów w powiatowych szkołach, czyli w Zespołach Szkół nr 1 i nr 2 w Grodzisku oraz Zespole Szkół nr 2 w Milanówku. Zgodnie z umową 700 000 zł trafi również do Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku z przeznaczeniem na zadania własne, a w Podkowie Leśnej powstanie środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nie zabraknie pieniędzy również na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych oraz na pomoc rodzinom zastępczym i pomoc społeczną. Wzrosną środki na turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na działalność Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, które rozlicza zespoły szkół, na Publiczne Ognisko Plastyczne i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, powiat liczy na pozyskanie środków zewnętrznych. W ciągu ostatnich dni złożone zostały trzy wnioski o dofinansowania. Pierwszy dotyczy wykonania windy przystosowanej do transportu osób niepełnosprawnych przy przyszłej siedzibie Starostwa w Grodzisku. To istotne zadanie, bo tylko w ubiegłym roku Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1257 orzeczeń. Drugi wniosek dotyczy osuszenia fundamentów i wykonania izolacji przeciwwilgociowych północnych piwnic Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie znajdują się powierzchnie magazynowe. Na ten cel przeznaczone zostanie 96 000 zł. Natomiast 128 000 zł to koszt zakupu osobowego mikrobusa na potrzeby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku.

Polub nas na Facebook