W pierwszych dniach lipca swą działalność rozpoczął nowy organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu grodziskiego – Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe”. Na terenie Dworku Rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie odbyło się pierwsze spotkanie związku, na którym wybrano przewodniczących zgromadzenia oraz omówiono plan działania na najbliższe lata.

Celem utworzenia owego związku jest wspólna organizacja połączeń autobusowych przez różne jednostki samorządu terytorialnego, dzięki której mieszkańcom zostanie zapewniona sprawna i funkcjonalna sieć zsynchronizowanych ze sobą połączeń (w tym powiązane rozkłady jazdy różnych linii, w różnych gminach), spójną taryfę biletową oraz jednolity i wysoki standard przewozów.

Związek „Grodziskie Przewozy Autobusowe” jest pierwszą taką organizacją w województwie mazowieckim. Jego założyciele to: powiat grodziski, Baranów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek i Żabia Wola.

Na pierwszym posiedzeniu Związku podjęte zostały następujące uchwały:

  • wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, którym został wybrany Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego,
  • wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, którym został wybrany Zenon Reszka – Burmistrz Błonia,
  • wybór Prezesa Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, którym został wybrany Marek Wieżbicki – Starosta Grodziski,
  • wybór Wiceprezesa Zarządu Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, którym został wybrany Piotr Rybka – Wójt Żabiej Woli,
  • wybór Członka Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, którym został wybrany Michał Klonowski – Wiceburmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Synteza takich elementów jak: dobra współpraca wymienionych samorządów oraz utworzenie związku znacząco zwiększyły możliwości pozyskania dopłat do realizacji przewozów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W pozyskiwaniu dofinansowań z funduszu związki powiatowo-gminne mają pierwszeństwo przez powiatami. Założenie Związku „Grodziskie Przewozy Autobusowe” będzie miało również pozytywnie przełożenie na sferę finansową. Wszystkie członkowskie samorządy, dzięki wspólnej organizacji otrzymają zniżkę na świadczone usługi. Za zaoszczędzone pieniądze samorządy będą mogły zrealizować ważne dla nich inwestycje. Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych zapewnia gminom oszczędności sięgające blisko kilku milionów złotych rocznie, przy jednoczesnym podniesieniu jakości taboru autobusowego i zwiększeniu częstotliwości połączeń autobusowych.

Autobusy pod szyldem „Grodziskich Przewozów Autobusowych” na ulice gmin członkowskich wyjadą 1 stycznia 2022 roku. Organizator będzie kontynuował rozwój sieci powiatowych połączeń autobusowych funkcjonujących od lipca 2020 roku, a także obejmuje komunikacją nowe obszary.

Polub nas na Facebook