Szkolimy za darmo! Powiedz nam czego potrzebujesz…

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji społecznych z powiatu grodziskiego, przygotowujemy cykl darmowych szkoleń, warsztatów i seminariów adresowanych do lokalnych liderów. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam wybrać tematy ważne i pomocne w codziennej pracy NGO.

Stowarzyszenie Europa i My od wielu lat prowadzi Grodziskie Centrum Obywatelskie (www.grodzisk-ngo.pl), w ramach którego wspiera wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych, a także zwykłych obywateli, którzy chcą rozpocząć pracę społeczną. Dzięki wsparciu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2019 roku oferujemy cykl darmowych szkoleń, warsztatów i seminariów, który ma na celu wzmocnienie organizacji i grup nieformalnych. Chcemy aby tematy w ramach oferty edukacyjnej w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom uczestników szkoleń, w związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej  tu https://forms.gle/HKX1pMU2v16LPvKe6

Na Mazowszu zarejestrowanych jest 23 tyś organizacji pozarządowych. Większość z nich zajmuje się sportem, kulturą, edukacją, zdrowiem, pomocą społeczną i rozwojem lokalnym. Niestety nie wszystkie działają aktywnie i sprawnie. Stowarzyszenie Klon/Jawor na podstawie wyników badań „Kondycja sektora organizacji pozarządowych” szacuje, że około 65-70-% będących w rejestrze organizacji rzeczywiście prowadzi swoją działalność. Pozostałe ją zawiesiły bądź zakończyły, jednak nie wyrejestrowały się z rejestrów. Dlaczego tak się dzieje? Organizacje borykają się z wieloma problemami. Trudności z zapewnieniem materialnego funkcjonowania organizacji (wkład własny do projektów, zakup sprzętu) od wielu lat są najbardziej palące. W ostatnich latach wzrósł problem związany z kapitałem ludzkim (znalezieniem osób gotowych do bezinteresownego zaangażowania się, utrzymaniem personelu i wypaleniem się liderów). Kolejnymi ważnymi potrzebami jest chęć poszerzenia działań i  promocja. Organizacje dostrzegając te trudności starają się zdobywać wiedzę i umiejętności aby w jak największym stopniu eliminować je. Jak wynika z badań, aż 83% organizacji deklaruje chęć uczestnictwa w szkoleniach.

Czy Twoja organizacja także jest gotowa zdobywać nową wiedzę?

Polub nas na Facebook