Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Grodziskiego radni zatwierdzili 3 uchwały, które pozwolą Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Szpitalowi Zachodniemu w Grodzisku Mazowieckim na zakup nowego sprzętu, pozwalającemu na usprawnienie i unowocześnienie placówki.

Już w czerwcu rada zabezpieczyła środki w budżecie na realizację poszczególnych inwestycji. Jednak, aby doszło do zakupów lub darowizny aparatury lub sprzętu medycznego o wartości powyżej 100 000 zł, zarząd szpitala musi uzyskać zgodę radnych. I tak pierwsza uchwała dotyczyła zakupu aparatu USG, przeznaczonego na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Sprzęt o wartości 300 000 zł sfinansowany został w całości przez Gminę Jaktorów.

Innowacją będzie natomiast zakup zrobotyzowanej Stacji Nawigacyjnej do chirurgii kręgosłupa (Robota) do oddziału Neurochirurgii. Jest to małoinwazyjne urządzenie, które pozwoli na bezpieczniejsze i szybsze wykonywanie zabiegu oraz skróci czas pobytu pacjenta na oddziale i szybsze przekazanie go do dalszego leczenia onkologicznego. Dodatkowo sprzęt pozwoli na bardziej szczegółowe planowanie operacji i precyzyjne wprowadzanie implantów. Bezinwazyjne usuwanie skrzepic z centralnego układu nerwowego daje nadzieję zwłaszcza osobom starszym po udarach. Grodziski szpital jest jednym z centrów Chirurgii Kręgosłupa w Polsce, ale żadna z placówek nie posiadała do tej pory tak nowoczesnego sprzętu, który przynieść ma również dodatkowe zyski finansowe. Do tej pory oddział, jako jednostka dobrze dofinansowywana z NFZ, przynosił 1 – 3 mln zł zysku rocznie.

Robot wart jest 3,8 mln zł, ale szpital prowadząc negocjacje w potencjonalnymi dostawcami, może uzyskać dodatkowy rabat na jego zakup. Dostawą zainteresowane są dwie firmy zagraniczne, które chcą wejść na polski rynek. Co oznacza, że sprzęt może zostać zakupiony za 2 360 000 zł, w pełni finansowany ze środków powiatu grodziskiego w perspektywie 5 lat. Pozostała kwota, jeśli szpital nie uzyska rabatu, mogłaby być sfinansowana z osiąganego rocznego zysku wynikającego z realizowanych procedur z udziałem Robota. Uchwała w sprawie zakupu tego sprzętu uzyskała przychylność radnych, z wyjątkiem 4 osób wstrzymujących się. Wśród nich był Piotr Wiaderny, który wskazał, że szpital ma pilniejsze potrzeby, a dodatkowe środki można by było przekazać na skrócenie czasu oczekiwania na SOR lub uruchomienie oddziału położniczo-ginekologicznego, którym szpital nie dysponuje.

Rada Powiatu Grodziskiego wyraziła również zgodę na zakup tomografu komputerowego z montażem o wartości 2 600 000 zł, aparatu USG dla anestezjologii intensywnej terapii o wartości 120 000 zł, mikroskopu operacyjnego do guzów głowy o wartości 900 000 zł oraz dwustopniowego urządzenia do odwróconej osmozy dla pracy aparatów do dializoterapii o wartości 388 800 zł. Na ten cel grodziski szpital, jako jedyna placówka powiatowa na terenie Mazowsza, otrzymał dofinansowanie unijne w ramach walki z epidemią koronawirusa. Łącznie placówka otrzymała 6 mln zł, co pozwoli na zakup wymienionego sprzętu, a także dokonania innych drobniejszych zakupów,  takich jak pozyskanie analizatora parametrów krytycznych dla SOR czy dwóch nowych defibrylatorów. Dodatkowo szpital zobowiązany jest do wydzielania dodatkowych łóżek dla pacjentów chorych lub z podejrzeniem COVID-19 oraz dokonania niezbędnych remontów takich pomieszczeń.

Polub nas na Facebook