Turczynek - nie tylko światełko w tunelu

22 marca br odbyło się w Starostwie posiedzenie połączonych komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej oraz Polityki Społecznej. W porządku obrad znalazł się bardzo ważny punkt – przyjęcie sprawozdania zespołu zajmuącego się sprawą zagospodarowania Turczynka.

Przyjęto nie tylko sprawozdanie zespołu, w pracy którego miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć, ale podjęta została także decyzja o rekomendowaniu Radzie Powiatu przyjęcia uchwały:      

 - uznającej za konieczne prowadzenie działań zmierzających do zagospodarowania Turczynka w oparciu o koncepcję przedstawioną przez Zawiązek Polskich Artystów Plastyków,
- upoważniającej Zarząd Powiatu do prowadzenia z umocowanymi przedstawicielami Związku Polskich Artystów Plastyków, w celu ustalenia warunków szczegółowych oferty oraz przygotowania wstępnych warunków umowy. 

Pełen tekst sprawozdania wraz z licznymi załącznikami, w których szczególnie ważne są: opinie Burmistrza i Rady Milanówka oraz wielu organizacji pozarządowych działających Milanówku, a także tekst projektu uchwały znajdą Państwo w archiwum Serwisu informacyjnego "Bibuły milanowskiej". Tu zwrócę uwagę jedynie na najważniejsze fakty poruszane w opiniach popierających koncepcję ZPAP. Są to opinie: Burmistrza Milanówka, Rady Miasta Milanówka, Towarzystwa Miłośników Milanówka, Stowarzyszenia Bibuła Milanowska, Stowarzyszenia Forum Mieszkańców, Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk, Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku:

1. Znany i liczący się na świecie, o blisko100-letniej tradycji, Związek Polskich Artystów Plastyków ma w swoich szeregach rzesze znanych i uznanych twórców, którzy z pewnością w znacznym stopniu włączyliby się w odrestaurowanie obiektu. Bogata działalność Związku znana jest w kraju i zagranicą. Daje to gwarancję pomyślnej realizacji projektu.
2. Projekt jest akceptowany społecznie, szczególnie przez środowiska mieszkańców Milanówka i Podkowy Leśnej.
3. Koncepcja zakłada, że obiekt będzie ogólnodostępny i służyć będzie interesom nie tylko społeczności lokalnej. Jest to istotny element promocji naszego Powiatu.
4. Współpraca będzie prowadzona z placówkami oświatowymi i kulturalnymi wszystkich jednostek samorządu terytorialnego działającymi na terenie Powiatu Grodziskiego.
5. Projekt obejmuje urządzenie parku leśnego mającego na celu ochronę zabytkowego drzewostanu. Prace zlecone zostaną profesjonalnej firmie. W parku będą organizowane wystawy i plenery malarskie.
6. Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków jest w stanie przystąpić do natychmiastowego zabezpieczenia obiektów przed postępującą degradacją budowlaną oraz przygotować je do użytkowania, by w następnym terminie przystąpić do kompleksowego remontu.
7. Istnieje realna szansa wynegocjowania warunków umowy o współpracy już na początku drugiego półrocza 2007.
8. Nie ponoszone byłyby dalsze koszty na monitoring oraz bieżące remonty i naprawy, co powstrzymałoby postępującą degradację obiektów.
9. Istnieją historyczne związki Milanówka ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków. 

Redakcja "bibuły" serdecznie dziękuje Radnym Powiatowym: Marii Gałeckiej – Wolskiej, Andrzejowi Olizarowiczowi i Zbigniewowi Reludze za zainteresowanie się Turczynkiem i ogromny wkład pracy w przygotowanie propozycji sposobu jego zagospodarowania, Zarządowi Powiatu za przychylny stosunek do opinii wyrażanych przez mieszkańców Milanówka podczas debaty społecznej, jak również do opinii organizacji pozarządowych kierowanych do członków zespołu, zaś wszystkim radnym powiatowym, którzy głosowali za przyjęciem tej koncepcji – za ich otwartość na zmiany i troskę o wspólne dobro.

Polub nas na Facebook