O zagrożeniach m.in. zgłaszanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda”, a także o stanie bezpieczeństwa i podejmowanych działaniach wczoraj i dziś grodziscy policjanci rozmawiali z mieszkańcami gmin Baranów i Jaktorów. Uczestnicy debat społecznych mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Najwięcej uwag dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym i wzrostu liczby kradzieży.

6 i 7 października na terenie gmin Baranów i Jaktorów odbyły się debaty społeczne pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniach wziął udział komendant i dzielnicowi z miejscowego komisariatu, policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego grodziskiej komendy, a także przedstawiciele samorządów gminnych oraz zainteresowani bezpieczeństwem mieszkańcy.

Podczas debat Komendant Komisariatu Policji w Jaktorowie- nadkom. Bartosz Zając przedstawił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie gmin w ubiegłym roku. Omówił między innymi strukturę jednostki, liczbę przeprowadzonych interwencji, skalę przestępczości i osiagnięte wyniki. W kolejnej części debat zostały przedstawione zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w poszczególnych gminach oraz przypomniany sposób jej działania . Ważnym elementem spotkania było też zapoznanie z programem „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacją „Moja Komenda”. O swoich działaniach w ramach tych narzędzi mówili dzielnicowi, dzieląc się także z uczestnikami swoimi uwagami na temat aktualnych zagrożeń, jakie obserwują podczas służby. Policjanci uczulali na kradzieże i włamania na posesjach, udzielali również porad , jak uniknąć oszustw metodami „ na krewnego, policjanta,itp”, czy podczas zakupów. Uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych materiałów w tym zakresie, a także informatorów dotyczących naboru i służby w Policji.

W czasie rozmów na temat lokalnych zagrożeń uczestnicy byli zainteresowani szczególnie działaniami policjantów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wskazując miejsca, gdzie istnieje potrzeba ich wzmożenia. Sygnalizowali wzrost zagrożenia kradzieżami. Zwracali uwagę na potrzebę upowszechniania wiedzy na temat ochrony przyrody i środowiska. Pytania dotyczyły również działania miejscowego komisariatu.

Wszyscy obecni na debatach policjanci z uwagą przyjmowali  informacje mieszkańców, które będą podstawą do organizowania działań prewencyjnych w omawianych sprawach. Każdy z wniosków będzie uwzględniany w toku codziennych służb, a efekty poddane analizie podczas debat ewaluacyjnych, na które mieszkańcy zostaną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Polub nas na Facebook