Czy mamy prawo do leczenia w godziwych warunkach?

W ostatnim Biuletynie (nr 5), wydawanym przez Urząd Miasta, ukazało się pismo skierowane do Burmistrz Miasta Milanówka przez Zarząd Powiatu Grodziskiego i komentarz Burmistrza Milanówka do tego pisma.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dwa, naszym zdaniem, niebezpieczne stwierdzenia zawarte w tych pismach.
Zarząd Powiatu proponuje uruchomienie w budynku przy Piasta 30 filii Szpitala Zachodniego, zaś Burmistrz stwierdza, że: „Dla mnie najważniejsze jest zachowanie ciągłości świadczenia usług medycznych na odpowiednim poziomie dla mieszkańców naszego miasta. W całej tej sprawie mniej ważne jest to, czy właścicielem nieruchomości jest samorząd powiatowy, czy gminny”.

Otóż Panie Burmistrzu, pozwolimy sobie nie zgodzić się z Panem w tej kwestii, podobnie jak kilkuset mieszkańców Milanówka, którzy podpisali się pod petycją w sprawie przejęcia przez Milanówek tego obiektu.
Jeżeli nawet pominiemy skandaliczne niedoinwestowanie obiektu, nieudolnie prowadzone inwestycje (nie chcemy być drobiazgowi i wymienimy tylko niepełnosprawny dźwig dla osób niepełnosprawnych), to największym zagrożeniem dla ciągłości opieki medycznej jest utworzenie w nim filii Szpitala Zachodniego. Wskazują na to doświadczenia ostatnich miesięcy, w trakcie których potrzebujący pomocy (ze skierowaniami) nie mogli się dostać do specjalistów w przychodni przyszpitalnej, bo lekarze strajkowali.
Szpital jest zadłużony na kilkadziesiąt milionów, ogólnokrajowych rozwiązań systemowych w publicznej służbie zdrowia nie widać, z dniem 3 września strajk został jedynie zawieszony, tak więc utworzenie tu filii szpitala mogłoby spowodować, że mieszkańcy Milanówka straciliby możliwość korzystania nawet z pomocy lekarzy pierwszego kontaktu.
Poważnym zagrożeniem, o czym była mowa na sesji rady w dniu 20 października, jest również zamknięcie przychodni przez Sanepid, który w trakcie ostatniej kontroli stwierdził, że obiekt nie spełnia warunków wynikających z obowiązujących przepisów.
Tak więc Szanowny Panie Burmistrzu i Szanowni Państwo Radni – należy podjąć jak najszybciej skuteczne działania w celu przejęcia tego obiektu. Argumentów jest wiele i Stowarzyszenie „bibuła milanowska” wymieniało je, kierując pisma w tej sprawie zarówno do Starosty Marka Wierzbickiego, jak i do Rady Powiatu (kopie pism są w Państwa posiadaniu).
Podstawowym argumentem jest fakt, że mieszkańcy Milanówka mieli znaczny organizacyjny i finansowy wkład w budowę przychodni i że właśnie zaangażowanie mieszkańców stanowiło uzasadnienie przekazania w 2003 r. budynków przychodni Podkowie Leśnej i Żabiej Woli.
Nie chcemy nawet podejrzewać, że negatywne stanowisko Starosty dotyczące przekazania obiektu Milanówkowi zawarte w piśmie Starosty do Stowarzyszeniu z dnia 3 września jest spowodowane wysokością czynszu pobieranego z wynajmu pomieszczeń w budynkach przychodni. W przypadku Milanówka jest to kwota 150 tys. zł rocznie, zaś w przypadku przychodni przekazanych były to kwoty rzędu 30 tys. zł. Wprawdzie z ostatniego akapitu ww. pisma wynika, że Starosta będzie „wnioskował do Zarządu i Rady Powiatu, aby od przyszłorocznego budżetu kwoty przewidziane w nim na modernizacje i remont przychodni przy Piasta w Milanówku odpowiadały wielkością rocznym wpływom z czynszu”, ale papier jest cierpliwy.

Polub nas na Facebook