Na ostatniej sesji Zarząd Powiatu grodziskiego otrzymał votum zaufania jak i absolutorium.

W pierwszej kolejności radni rozpatrzyli Raport o stanie Powiatu grodziskiego. Raport zawiera bardzo wiele szczegółowych informacji i zestawień dotyczących działań jak i majątku Powiatu oraz jednostek podległych. Zawiera podsumowanie danych finansowych, w tym informacje o zmianie planów dochodów i wydatków w trakcie roku, opis realizacji strategii i uchwał przyjętych w 2019 r.

Podczas sesji radni zapoznali się również ze sprawozdaniem finansowym Powiatu. Dochody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w kwocie 113 109 066,06 zł, co stanowiło 101,09% planu, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 105 455 503,62 zł, tj. w 92,39% planu. Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 7 653 562,44 zł.

Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni podzielili tę opinię i zarząd otrzymał absolutorium, a przedtem votum zaufania. Raport o stanie Powiatu Grodziskiego można pobrać klikając tutaj.

Polub nas na Facebook