fot. Google Street View

W grudniu Wojewoda wydał zarządzenia zastępcze w sprawie dekomunizacji ulic, których nazw nie zmieniły wcześniej rady gmin. Zarządzenia te budzą w wielu lokalnych społecznościach opór, ze względu na wybór patronów. Dla naszego powiatu Wojewoda wydał trzy takie zarządzenia dotyczące dwóch ulic w Milanówku i jednej w Grodzisku. Czy zgadną Państwo nowych patronów ulic?

W Grodzisku ul. 17 stycznia (1945) zmieni się w ul. Rtm. Witolda Pileckiego. Milanowska ul. Alfreda Fiderkiwicza decyzją Wojewody przekształcona zostanie w ul. Zbigniewa Herberta, a ul. 9 maja (1945) w ul. 8 maja (1945)

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy w przypadku niewykonania obowiązku przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze.

Zarówno Rada Miejska w Grodzisku, jak i  w Milanówku, zdaniem Wojewody nie wywiązały się z obowiązków ustawowych odnośnie powyższych ulic, co potwierdził IPN.

Poniżej zamieszczamy pełną treść zarządzeń, wraz z uzasadnieniem. Co Państwo sądzicie o tych zmianach?

Polub nas na Facebook