1 październia, o 14.00 w grodziskiej komendzie odbyła się uroczysta odprawa służbowa kadry kierowniczej jednostki. Jej głównym celem było powitanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. powołanego na to stanowisko z dniem 1 października 2020r. Rozkaz personalny nadkom. Cezaremu Grzelce, dotychczas pełniącemu obowiązki na tym stanowisku, wręczył Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz.- mł. insp. Wojciech Bogiel.

Podczas odprawy służbowej został odczytany Rozkaz Personalny Komendanta Stołecznego Policji, zgodnie z którym z dniem 1 października 2020 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. został powołany nadkom. Cezary Grzelka, dotychczas pełniący obowiązki na tym stanowisku.

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz.- mł. insp. Wojciech Bogiel wręczył rozkaz i pogratulował swojemu zastępcy oraz życzył mu sukcesów w służbie i pomyślności w życiu prywatnym. Komendant podkreślił również dobrą ocenę obowiązków wykonywanych przez zastępcę przez ostatnie 5 miesięcy.

Nadkom. Cezary Grzelka podziękował za życzenia i gratulacje oraz zapewnił o swoim zaangazowaniu w realizację zadań służbowych i dobrej współpracy, która będzie się przyczyniała do zapewniania bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu.

Polub nas na Facebook