29 listopada 2016, w grodziskiej komendzie Policji odbyła się uroczysta odprawa służbowa kadry kierowniczej jednostki. Jej początkiem było powitanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. mł. insp. Dariusza Lubańskiego nowego I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. Na to stanowisko powołany został nadkom. Wojciech Bogiel, dotychczasowy I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Podczas uroczystej odprawy służbowej został odczytany Rozkaz Personalny Komendanta Stołecznego Policji, zgodnie z którym z dniem 29 listopada 2016 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. został powołany nadkom. Wojciech Bogiel.

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz.- mł.insp. Dariusz Lubański przywitał swojego nowego zastępcę i życzył mu sukcesów w służbie na nowym stanowisku, a następnie przedstawił mu kadrę kierowniczą jednostki.

Nadkom.Wojciech Bogiel w obecności wszystkich zgromadzonych podziękował za miłe przywitanie w grodziskiej Komendzie Powiatowej Policji i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby jego służba w nowej jednostce przyczyniała się do skutecznego zapewniania bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. nadkom. Wojciech Bogiel ma 45 lat. W Policji pełni służbę od 1995 roku, a w ciągu ostatnich 2 lat był I Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Polub nas na Facebook