Nabór do szkół powiatu pruszkowskiego 2021/2022

Niebawem ósmoklasiści muszą podjąć ważną decyzję, od której w dużym stopniu zależeć będzie ich przyszłość. Przed nimi wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat Pruszkowski prowadzi pięć takich placówek. Są to miejsca nowoczesnej edukacji, zapewniające wszechstronny rozwój uczniów.

Głównym celem każdej szkoły Powiatu Pruszkowskiego jest wysoka jakość kształcenia. Jednak dla wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry dydaktycznej istotą jest także wspieranie i motywowanie uczniów oraz rozwijanie ich ukrytych talentów. Wszystko to w połączeniu z dobrymi warunkami i doskonale wyposażonymi pracowniami sprawia, że oferta szkół powiatowych z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży.

- Nowością w naszej ofercie edukacyjnej jest kształcenie w zawodach technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik automatyk – w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie. – mówi Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. - Są to zawody bardzo przyszłościowe, biorąc pod uwagę bliskość lotniska oraz budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. – dodaje. Ponadto ciekawe profile klas, w tym klas lingwistycznych, oferuje Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki i Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie. W trosce o dalszą drogę edukacyjną naszych uczniów, we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski finansujemy dodatkowe lekcje. W klasach I i II jest to jedna dodatkowa matematyka w tygodniu, zaś w klasach III i IV (technikum) aż trzy godziny lekcyjne – dwie do wyboru i jedna matematyka. To niezwykle istotne, zwłaszcza, że matura z matematyki od lat jest już obowiązkowa.

Dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego edukacja, a zwłaszcza jakość kształcenia młodego pokolenia, jest priorytetowym zadaniem. Stale modyfikowana oferta szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany zachodzące na obecnym rynku pracy. W dzisiejszych czasach niezbędna jest edukacja na wysokim poziomie, z szerokim wachlarzem możliwości. Jest to najistotniejsze z punktu widzenia osób, które niebawem wejdą w dorosłe życie i będą zmuszone odnaleźć się na rynku pracy. To przecież edukacja nadaje kierunek rozwoju, jest kluczem do kariery zawodowej, a także stanowi swoiste okno na świat. 

Poniżej lista szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski:
1.    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4, www.zsoispruszkow.pl/
2.    Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie przy ul. Promyka 24/26, www.zsnr1-pruszkow.com/
3.    Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie przy ul. K. Namysłowskiego 11, www.nansen.edu.pl/
4.    Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie przy ul. T. Kościuszki 38, www.kosciuch-pruszkow.edupage.org/
5.    Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 6 www.zan.pruszkow.pl/

Polub nas na Facebook