18 stycznia w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów: Województwa Mazowieckiego, m. st. Warszawy, Gminy Raszyn i Powiatu Pruszkowskiego dotyczące przebudowy Alei Krakowskiej na odcinku: od CH Janki – Pl. Szwedzki do Park&Ride – Al. Krakowska, przebiegającym przez Gminę Raszyn i m. st. Warszawa.

Spotkanie w sprawie przebudowy Al. Krakowskiej na odcinku: od CH Janki - Pl. Szwedzki do Park&Ride - Al. Krakowska na zdjęciu uczestnicy spotkania

W 2017 roku na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego* Al. Krakowska została zaliczona do kategorii drogi powiatowej, posiadającej obecnie nr 3145W. Wraz ze zmianą kategorii drogi oraz po przejęciu głównego potoku ruchu samochodowego przez nowo wybudowaną drogę krajową,  zaistniała możliwość  dokonania zmiany klasy tej drogi z dotychczasowej GP (główna przyspieszona) i G (główna) na klasę Z (zbiorcza). Taka zmiana ułatwi w przyszłości proces projektowania i przebudowy tej drogi. Zmiana klasy drogi umożliwi wykonywanie nowych skrzyżowań i zjazdów, zapewniając dodatkową i bezpieczną obsługę komunikacyjną przyległych do drogi terenów i inwestycji na nich zlokalizowanych.

Na spotkaniu zaprezentowano film ukazujący obecny stan techniczny Al. Krakowskiej oraz przedstawiono pierwszą, historyczną już dzisiaj, koncepcję przebudowy Al. Krakowskiej.

W trakcie merytorycznej dyskusji omówiono kluczowe kwestie:

  • rolę Al. Krakowskiej w systemie komunikacyjnym m. st. Warszawy, gminy Raszyn i gminy Nadarzyn,
  • potrzebę uruchomienia systemu komunikacji zbiorowej i jej formy,
  • zasady współpracy i finansowania przedsięwzięcia przebudowy Al. Krakowskiej na odcinku: od CH Janki – Pl. Szwedzki do Park&Ride – Al. Krakowska.

Uzgodniono również wstępny plan działania:

  • powołanie zespołu roboczego ds. realizacji przebudowy Al. Krakowskiej,
  • zawarcie porozumienia o przekazaniu dotacji na rzecz Powiatu, jako lidera projektu,
  • z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji,
  • wyłonienie wykonawcy koncepcji przebudowy Al. Krakowskiej,
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców, w zakresie wyboru koncepcji,
  • wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego przebudowy.

W spotkaniu udział wzięli m.in: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Rafał Sieradzki Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski, Wojciech Herner i Agnieszka Kuźmińska Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn, Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m. st. Warszawy, Paweł Jaworski Zastępca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m. st. Warszawy, Maciej Florczak Naczelnik Wydziału Polityki Mobilności m. st. Warszawy.

W imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski podziękował Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Andrzejowi Zarębie Wójtowi Gminy Raszyn i Maciejowi Fijałkowskiemu Dyrektorowi Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju m. st. Warszawy, który reprezentował Michała Olszewskiego, Wiceprezydenta m.st. Warszawy, za konstruktywny udział w spotkaniu i przyjęcie wspólnych ustaleń.

Nasze spotkanie daje nadzieję, że przy współdziałaniu wszystkich zaangażowanych samorządów, stworzymy nowoczesny szlak komunikacyjny dla dobra mieszkańców naszego powiatu – podsumował Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski.

Polub nas na Facebook