Idea mieszkania chronionego ma pomóc wejść młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych czy rodzin zastępczych w dorosłe życie. W ostatnim czasie władzom powiatu pruszkowskiego udało się pozyskać mieszkanie, które będzie pełniło właśnie taką rolę.

- Jestem z wykształcenia politykiem społecznym i diagnozując potrzeby mieszkańców, zauważyłem, że w powiecie nie ma takiego mieszkania, a potrzeby są dość duże – mówił nam wicestarosta pruszkowski Grzegorz Kamiński. – Kandydując w wyborach samorządowych, postawiłem sobie za jeden z głównych celów uruchomienie takiego mieszkania chronionego. Pomysłem tym udało się zarazić innych członków zarządu powiatu i przekonać Starostę, że jest to pomysł trafiony. Niestety, na początku nie było za bardzo takiego mieszkania, które można by przekształcić i nie mieliśmy możliwości pozyskać takiego mieszkania na rynku.

Na szczęście w ostatnim czasie udało się pozyskać mieszkanie w Pruszkowie, które spełni taką rolę. Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób usamodzielnianych, nie posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z pruszkowskiego mieszkania jednocześnie będą mogły korzystać jednocześnie 4 osoby przez okres roku, z możliwością przedłużenia do dwóch lat.
Jest to forma pomocy, jak i pewnej inwestycji w młodego człowieka, który bardzo często po wyjściu z placówki opiekuńczo-wychowawczej czy rodziny zastępczej, bez odpowiedniej pomocy na starcie może stać się podopiecznym pomocy społecznej do końca życia. – Jest to nieodzowny element warunkujący pozytywne usamodzielnienie się takiej młodzieży – mówił nam Grzegorz Kamiński. – Mamy tu do czynienia z syndromem wyuczonej bezradności. Wynika on z tego, że te osoby są zaopiekowane, zarówno w placówce, czy rodzinie zastępczej, otrzymują to, czego nie dostali w swoich rodzinach biologicznych, ale otrzymują też dużo więcej i nie mają możliwości nauczenia się pewnych zachowań społecznych. Dlatego jak wchodzą w życie dorosłe, nie mają też właściwych wzorców do tego, by móc realizować swoje obowiązki osoby dorosłej. Taka osoba wchodząc w dorosłe życie musiałaby z dniem zakończenia nauki całkowicie się usamodzielnić. My chcemy, by w tym mieszkaniu chronionym nauczyła się takiego samodzielnego życia pod okiem specjalistów.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. Warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest realizacja przez osobę usamodzielnianą zapisów indywidualnego programu usamodzielnienia.

Warto zaznaczyć, że pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny, a wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo w decyzji administracyjnej na warunkach określonych uchwałą Rady Powiatu. Podstawą wymiaru odpłatności jest kwota podstawowa stanowiąca miesięczny koszt utrzymania mieszkania. Odpłatność jest proporcjonalna do kosztów i liczby mieszkańców i nie jest pobierana, jeżeli dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: W Pruszkowie powstanie mieszkanie chronione