Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” - zgłoś swoją kandydaturę

Zarząd i Rada Powiatu Pruszkowskiego, dostrzegając nieocenione działania wielu osób i organizacji na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, pragnie docenić ten wysiłek poprzez przyznanie Medalu Okolicznościowego „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego”. Jest to wyraz ogromnego uznania dla osób i organizacji, które kształtują pozytywny wizerunek powiatu pruszkowskiego.

Wnioski o przyznanie Medalu należy składać do 31 marca 2024 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (parter) w godzinach pracy urzędu lub poprzez platformę ePUAP - przejdź do strony. Opis działalności kandydata i uzasadnienie wniosku powinien zajmować maksymalnie 1 stronę.

Medal Okolicznościowy „Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego” może otrzymać:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • organizacja społeczna i zawodowa działająca przez co najmniej 10 lat,

która całokształtem działalności wybitnie przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Powiatu Pruszkowskiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiła jego imię.

Odznaczenie będzie przyznawane w kategoriach:

 • Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego,
 • Działalność społeczna,
 • Bezpieczeństwo,
 • Kultura,
 • Sport,
 • Oświata i edukacja,
 • Ekologia,
 • Zdrowie,
 • Młody talent.

Z wnioskiem o przyznanie Medalu może wystąpić:

 • Starosta Pruszkowski,
 • co najmniej 7-osobowa grupa Radnych Powiatu Pruszkowskiego,
 • jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu pruszkowskiego,
 • organizacje pozarządowe z terenu powiatu pruszkowskiego lub działające na terenie powiatu pruszkowskiego,
 • mieszkańcy powiatu pruszkowskiego w liczbie co najmniej 100-osób.

Wręczanie medali:
Medale przyznawane są raz w roku podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego.

Polub nas na Facebook