II Polsko-Austriackie Forum Samorządowe

1.00-11.15 Otwarcie obrad - Prezes TPA prof. Zbigniew Tomkowski
11.15-11.30 Powitanie uczestników - Burmistrz Grzegorz Benedykciński
11.30-11.40 Wystąpienie Ambasadora Austrii
11.40-12.00 Wystąpienie członka zarządu miasta Weiz
12.00-12.10 Wystąpienie członka zarządu miasta Klagenfurt
12.10-12.20 Wystąpienie członka zarządu miasta Rzeszów
12.20-13.00  Prezentacje dorobku miast i regionów we współpracy Polsko-Austriackiej
13.00-13.15 Przerwa
13.15-14.00 cd.prezentacji w/w
14.00-15.30 Panel 1:  Współpraca miast i regionów: doświadczenia, problemy i zadania w procesie integracji narodów Europy.
15.30 -17.00 Obiad
17.00 -18.30 Panel 2:  Gospodarka innowacyjna (ekologia, odnawialne źródła energii smart city) wyzwaniem dnia dzisiejszego: jak wykorzystać naszą współpracę do realizacji tego celu?
18.30-19.00 Podsumowanie i zakończenie obrad.