20 lutego br., w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital tworkowski) odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Oddziału Dziennego wraz z Pododdziałem Leczenia Nerwic. W ciągu ostatnich trzech lat samorząd województwa mazowieckiego na modernizację i wyposażenie oddziału przeznaczył ponad 7,2 mln zł.

Nowy oddział i sprzęt medyczny to dobra wiadomość zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej. Leczenie będzie odbywać się w komfortowych warunkach i z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych. Zwiększy to poczucie bezpieczeństwa pacjentów i ułatwi pracę lekarzom. Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Jeden z budynków szpitala został przystosowany do pełnienia funkcji oddziału dziennego, w tym do przyjmowania osób z niepełnosprawnościami. Powstał również dział farmacji szpitalnej. Do tej pory pacjenci oddziału dziennego, którzy chcieli skorzystać z pomocy specjalistów, musieli przemieszczać się między trzema budynkami. W nowej placówce znajdują się: gabinet lekarski, 6 pokoi psychologów, 10 sal terapii i 2 gabinety zabiegowe. Uzupełnieniem terapii mogą być zajęcia na siłowni zewnętrznej i w ogrodzie przy budynku.

Koszt inwestycji to ponad 7,5 mln zł, z czego 7,2 mln zł pochodzi z budżetu Mazowsza.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa, Tomasz Sławatyniec dyrektor Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, dr Maria Pałuba wieloletni dyrektor MSCZ oraz dyrekcja i pracownicy szpitala.

Szpital tworkowski należy do największych placówek psychiatrycznych w Polsce. Dziennie udziela pomocy ponad tysiącowi pacjentów. Obecnie prowadzi wysokospecjalistyczną działalność kliniczną, dydaktyczną i naukową.

Polub nas na Facebook