Podczas ostatniego posiedzenia komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Pruszkowie, radni spotkali się z przedstawicielami PGNiG Termika, którzy przedstawili ocenę stanu infrastruktury ciepłowniczej na terenie miasta, zastosowanych filtrów i wykorzystania źródeł ciepła w Elektrociepłowni.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja zaproszonych gości, którą przedstawił Mariusz Podleś – dyrektor departamentu zarządzania majątkiem wytwórczym. Prezentacja zawierała opis źródeł ciepła i sieci cieplnej w Pruszkowie wraz z omówieniem stanu bieżącego i planowanych inwestycji do 2030 r. Jak zapowiada spółka, w planach jest przede wszystkim wymiana starych kotłów węglowych, w tym dwóch, które funkcjonować będą do grudnia 2022 r., na nowe urządzenia niskoemisyjne i zeroemisyjne. Stopniowo eliminowany będzie zatem udział węgla na rzecz silników gazowych i kotłów wodnych biomasowych. Spółka wykupiła także teren przy Elektrociepłowni, który posłuży rozbudowie zakładu, a także zwiększy udział OZE, zmodernizuje i wzmocni o kolejne przyłącza obecną sieć oraz stopniowo obniżać będzie emisję szkodliwych gazów, która już teraz jest poniżej norm. Zapewniono również, że zarówno teraz, jak i w przyszłości bez obawy dla mieszkańców pokrywane będzie zapotrzebowanie na ciepło przez cały rok. Całkowity koszt programu inwestycyjnego dla Pruszkowa to ponad 350 mln zł.

W dalszej części przedstawiciele zakładu odpowiadali na pytania radnych. Dorota Kossakowska zwróciła uwagę na potrzebę rozbudowy sieci cieplnej w kierunku Żbikowa, który najszybciej rozwija się obecnie pod względem powstawania zabudowy wielomieszkaniowej. Ze względu na to, że główna sieć znajduje się w centrum miasta, a po drugiej stronie torów jest to głównie zabudowa jednorodzinna, sieć ta nie była w tym miejscu rozwijana. W momencie, gdy powstaną tam większe osiedla mieszkaniowe, rozbudowa sieci będzie możliwa. Radna zapytała również o ewentualny remont ponad 30-letniej sieci przy stacji PKP. Jak odpowiedział przedstawiciel PGNiG, w tym miejscu sieć została już częściowo zmodernizowana. Natomiast w ul. Kościuszki, Obrońców Pokoju i wzdłuż torów w porozumieniu z władzami miasta ta część wyremontowana zostanie w czasie najbliższych dwóch lat.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: