Zapraszam na kolejne SPOTKANIE Z FILMEM.

Spotkanie poprowadzi Andrzej Sapija reżyser filmowy, profesor Łódzkiej
Szkoły Filmowej.     

Wieczór Filmowy odbędzie się  26 maja - piątek  godz.19.30 w świetlicy
wiejskiej w Czarnym Lesie , Wiązowa 1.