Zapraszamy na wernisaż Maksyma Ostrowskiego, w poniedziałek 5 czerwca o godz. 18.00.

Maksym Ostrowski to artysta sztuk wizualnych, który w swej pracy przygląda się Miastu.

Prezentowana w Mediatece, w dniach 30 maja – 28 czerwca 2023 wystawa KONGLOMERAT 10+1 jest artystyczną refleksją na temat dziesięciu metropolii i jednego Grodziska Mazowieckiego.

KONGLOMERAT 10 + 1
istota w miejskości
architektury codzienności
urbanistyki niepokoju
zawiłości
miast organizmów
łączność
mosty porozumienia
nad rzekami tożsamości

Każde z istniejących miast charakteryzuje zbiór cech tylko jemu należnych, jednakowoż ogół zdarzeń czy to urbanistycznych, architektonicznych czy społecznych kontrapunktuje miejskość z instynktem miejskości jego mieszkańców. Człowiek współczesny, jakże przywiązany do technologii, żyjąc w globalnej wiosce zobligowany jest nijako do życia w społeczności – aktywnie lub pasywnie, świadomie lub bezwiednie staje się homo urbanus, a granice miejskości już dawno przestały wyznaczać faktyczne obszary aglomeracji – obszary fizyczne tracą na aktualności przy poziomie zaawansowania technologicznej dostępności.

Wystawa jest częścią projektu pt. „Wygnanie jest ojczyzną myśli – poszukiwanie polskości w zbiorowej świadomości narodów”, realizowanego w ramach Stypendium Ministra Kultury na 2023 rok, w ramach którego autor zestawia ze sobą wybrane miasta wojewódzkie Polski z największymi miastami krajów partnerskich projektu, podejmując próbę opisu zastanego świata opierając się na cechach