Gmina Żabia Wola pozyskała dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 na realizację 5 projektów mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw: Kaleń, Bartoszówka, Władysławów, Osowiec, Osowiec Parcela oraz Słubica Dobra.

13 lipca 2020 r. Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Sroka podpisali umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedmiotowych zadań.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowościach: Kaleń, Bartoszówka, Władysławów, Osowiec oraz Słubica Dobra.

Łączna wartość zadań szacowana jest na kwotę 100 tysięcy złotych, z czego 50% pochodzić będzie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Polub nas na Facebook