Dokładnie tydzień mija od zaprzysiężenia Radnych Gminy oraz Wójta wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października br. oraz w II turze wyborów w dniu 4 listopada. Nowo wybrani przedstawiciele Mieszkańców Gminy nie próżnują.

Przewodnicząca Rady Gminy p. Anna Filipowicz już na pierwszym posiedzeniu Rady zaproponowała termin kolejnej sesji, który w wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalony został na godz.15:00 w dniu 5. grudnia br.

Na najbliższym posiedzeniu, zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, Radni zdecydują m.in. jakie stałe komisje zostaną powołane i jaki będzie przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Propozycje komisji tematycznych przygotowuje Wójt mając na uwadze potrzeby Mieszkańców i program wyborczy Wójta, który traktujemy jak kontrakt managerski.

Pierwszy tydzień pracy nowego Wójta Żabiej Woli był intensywny. Wójt Gminy Pan Piotr Rybka zajmował się sprawami wynikającymi z bieżącej pracy Urzędu Gminy. Zorganizował również spotkania z pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z przedstawicielami pozostałych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury działających na terenie Gminy, szkół, przedszkola gminnego, domu kultury, biblioteki, CUW, policji. Spotkania miały charakter organizacyjno-zapoznawczy. Z okazji rozpoczęcia współpracy wszystkie Panie uczestniczące w spotkaniach otrzymały od Pana Wójta różę, mężczyźni zaś symboliczny uścisk dłoni. Efektem odbytych spotkań są m.in. pierwsze decyzje dotyczące planowanych zmian w organizacji pracy Urzędu Gminy, które Mieszkańcy będą mogli niebawem zaobserwować. Pierwszy tydzień to również sprawy formalnego wpisania Pana Wójta do weryfikowania obsługiwanych przez Urzędników kont bankowych.

Pan Wójt, który jeszcze przed wyborami samorządowymi aktywnie zaangażował się w działania mające na celu uniemożliwienie lokalizacji masztu telefonii komórkowej pomiędzy domami jednorodzinnymi w Słubicy Dobrej w tym tygodniu podjął interwencję w związku z próbą nie do końca zgodnego z prawem rozpoczęcia budowy masztu. W środę spotkał się natomiast z Panem Prezesem firmy Greenyard w związku z kolejnymi zgłoszeniami dotyczącymi utrudnień w ruchu drogowym, spowodowanych przez samochody ciężarowe transportujące ładunki do magazynów zlokalizowanych przy ul. Wiśniowej w Żabiej Woli oraz zniszczenia zjazdu na prywatną posesję. Powołano zespół składający się z przedstawicieli: Greenyard, Mieszkańców, Policji i Urzędu Gminy, który wypracuje kompromisowe rozwiązanie.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie Mieszkańców, którzy osobiście chcieli porozmawiać z Wójtem Gminy o swoich problemach i potrzebach, przyjęcia interesantów odbywały się również poza wyznaczonymi godzinami przyjmowania w sprawie skarg i wniosków. Pan Wójt, jak zapewniał w swojej kampanii wyborczej, jest otwarty na potrzebny oraz inicjatywy Mieszkańców, dlatego prowadzi politykę „otwartych drzwi” i stara się w miarę możliwości spotkać z każdym, kto złoży mu wizytę. W celu bliższego poznania spraw zgłaszanych mu przez mieszkańców Pan Rybka chętnie uczestniczył w spotkaniach i wizjach w terenie. Wśród spraw, którymi zajmował się w minionym tygodniu Wójt Gminy Żabia Wola znalazły się m.in. kwestie związane z wizytą i planowanym remontem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe A.

Na nadchodzący tydzień Wójt planuje spotkania wyjazdowe u Burmistrza Mszczonowa Pana Józefa Grzegorza Kurka i Starosty Powiatu Grodziskiego Pana Marka Wieżbickiego. Najbliższy tydzień to również posiedzenie Rady Gminy. Na początku grudnia planowane jest rozpoczęcie zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Gminy w celu zwiększenia efektywności pracy.

Polub nas na Facebook