Bezpłatna sieć WIFI4EU w centrum Żabiej Woli

Inwestycja pn. „Publiczny dostęp do Internetu WiFi4EU” została zakończona. Przedmiotem zadania była dostawa, instalacja i uruchomienie HotSpot’ów w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU, działanie „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”. Kwota dofinansowania wyniosła 15 tys euro. Po stronie gminy pozostaje ponoszenie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.

Uruchomionych zostało 12 punktów dostępu do internetu w centrum Żabiej Woli (5 wewnętrznych i 7 zewnętrznych).
Zasięgiem bezpłatnego internetu są objęte 3 budynki użyteczności publicznej:
- Urząd Gminy Żabia Wola,
- Centrum Usług Społecznych,
- Ośrodek Zdrowia,
- teren przyległy do tych budynków na obszarze ok 100 metrów od lokalizacji danego punktu dostępowego,
- oraz teren przy Domu Kultury w Żabiej Woli - szczególnie w Strefie Relaksu.

Teren objęty zasięgiem to ok 3 ha.
Komisja Europejska dokonała kontroli sieci WiFi4EU, która zakończyła się powodzeniem. Zapraszamy do korzystania.

Polub nas na Facebook