Grodziskie policjantki rozmawiały z uczniami o przemocy

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Józefinie uczestniczyli dziś w zajęciach z zakresu odpowiedzialności prawnej za stosowanie różnych form przemocy. Spotkania z uczniami klas IV-VI przeprowadziły grodziskie policjantki. Uczestnicy dowiedzieli się jakie zachowania agresywne są złamaniem prawa i jakie są ich konsekwencje karne. Policjantki apelowały o rozwagę w każdej sytuacji i zachęcały do pokojowego rozwiązywania problemów z rówieśnikami.

Spotkania z uczniami różnych typów szkół są stałym elementem profilaktycznej pracy grodziskich policjantów. Funkcjonariusze odpowiadają na wiele zaproszeń z placówek oświatowych, a zajęcia mają bardzo rozległą tematykę. Dziś zadaniem dwóch policjantek było przeprowadzenie pogadanki z uczniami klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Józefinie. Jej tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich, stosujących różne formy przemocy.

Podczas prelekcji policjantki wyjaśniły młodzieży pojęcia prawne związane z przestępczością nieletnich w zakresie przemocy. Uczniowie mieli okazję odpowiadać na wiele pytań i dzielić się swoją wiedzą na temat bezprawnych zachowań i ich konsekwencji w różnych sytuacjach. Najstarsze grupy poznały również działanie innych niż Policja instytucji, zajmujących się osobami nieletnimi, łamiącymi prawo. Policjantki omówiły również metody właściwego rozwiązywania konfliktów między uczniami i apelowały o rozwagę w każdej życiowej sytuacji.
Polub nas na Facebook